RADYJKO

RADYJKO Jana Taratajcio

Radyjko Jana wpływa na pasożyty energetyczne i ich sygnał, co prowadzi do zniekształcenia kodów zniewolenia.

Jak to działa ?

To urządzenie wysyła taki sygnał, który nie cierpią tzw byty energetyczne, a co ciekawe jest to częstotliwość na które kontaktuje się wojsko i policja. Dlatego jest nieduża moc tego urządzenia i nie można jej zwiększyć do wielu km, bo zakłócało by odbiorniki. Jest to zasięg do 18 m

Radyjko to jest skuteczne odstrasza wszystkie byty, które nasze zmysły nie odbierają, pasożyty, które na nas żerują. Odstrasza także demony. Jeżeli ktoś przebywa w pobliżu tego urządzenia to w na około 20 m aura czy pole jest całkowicie czyste od wszystkich energetycznych pasożytów. Przenika przez ściany.

Przegania pasożyty energetyczne

Chroni naszą aurę, pole elektromagnetyczne ludzi

Włączamy radyjko i w promienieniu 20 m przegania ono energetyczne pasożyty i chroni naszą aurę.