Skip to content

The Edge Woman

126,00 

od Inter Technologie
SKU: 659be5b08fed Kategorie: , ,

Opis

Producent:

The EDGE

Tajna bro? prawdziwych lider?w


The Edge. Sprawdzony spos?b na wyr?nienie si? z t?umu. Stosuj?c The Edge okre?lasz swoj? pozycj? w grupie. Ustalasz w?asne granice i regu?y gry. Stajesz si? osob? bardziej dominuj?c?, przebojow? i towarzysk?, a przy tym niepor?wnywalnie bardziej ?mia?? i pewn? siebie. Niesamowity produkt do podkre?laj?cy Twoj? osobowo??.

The EDGE Man uczyni z Ciebie prawdziwego samca Alfa (w ?rodowisku zwierz?t – przewodnik stada, lider, przyw?dca). Kobiety widz? Ci? jako silnego, wyr?niaj?cego si? m?czyzn?, natomiast inni m?czy?ni postrzegaj? Twoj? indywidualno?? i czuj? do Ciebie nale?yty respekt. Je?eli trenujesz sztuki walki, The EDGE mo?e wzbudzi? w Twoim przeciwniku strach oraz uleg?o??. Czy chcia?by? bez s??w przekazywa? informacj? „z tym facetem lepiej nie zadziera?”?

The EDGE Woman podkre?li Twoj? kobieco?? i pozwoli Tobie l?ni? jak nigdy dot?d. The EDGE Woman wydobywa Twoje naturalne pi?kno, budz?c po??danie otaczaj?cych Ci? m?czyzn i zazdro?? obserwuj?cych Ci? kobiet. Zachwy? wszystkich swoj? osob?!

Wydob?d? to czego potrzebujesz, aby by? wys?uchanym i traktowanym z szacunkiem. Uzyskaj autorytet oraz pos?uch w?r?d otaczaj?cych Ci? ludzi. Sta? si? liderem, osob? dominuj?c?, kt?ra kontroluje sytuacj? i za kt?r? ludzie chc? pod??a?.

Jak dzia?a The EDGE?

The EDGE oparty jest na najwy?szej jako?ci zwi?zkach (czysto?? powy?ej 98%), kt?re skutecznie podkre?laj? Twoj? osob? w towarzystwie innych ludzi. Gdy stosujesz The EDGE stajesz si? osob? zauwa?an?. Podobnie jak NPA, The EDGE to dominacja w p?ynie. The EDGE dodatkowo zwi?ksza Twoj? pewno?? siebie. Po u?yciu stajesz si? osob? badziej przebojow? i towarzysk?. Je?eli chcesz robi? dobre wra?enie i przy tym dobrze si? bawi?, The EDGE to produkt idealny dla Ciebie.
Ze wzgl?du na zawarto?? skoncentrowanej dawki Androstenonu w The EDGE dla m?czyzn, ?rodek powinien by? stosowany z rozwag?. Nie nale?y przekracza? zalecanej dawki.

Kup The EDGE, aby:

podrywa? i uwodzi?,

podkre?li? swoj? osob?,

zwi?kszy? pewno?? siebie,

dobrze si? bawi?.

Bardzo wysoka jako??, wysokie st?enie – 2,5mg feromon?w w 25ml flakonie, to gwarancja najlepszego stosunku jako?ci do ceny. Niech nie zmyli Ci? zawarto?? jednego feromonu. The EDGE zawiera dodatkowo dwa silne feromony, nie ujawniane przez producenta, kt?re znacz?co podnosz? dzia?anie g??wnej substancji. Zobacz wynik analizy Androstenonu zawartego w The EDGE Man (badanie przeprowadzone metod? spektrometrii mas)
Kupuj?c The EDGE masz gwarancj?, ?e nabywasz feromony, kt?re dotychczas z powodzeniem przetestowa?o dziesi?tki tysi?cy os?b na ca?ym ?wiecie.
Spraw, aby ludzie byli pod wra?eniem Twojej osobowo?ci.

Stosowanie

Produkt przyjazny stosuj?cemu. Atomizer pozwala na ?atw? i dyskretn? aplikacj? w dowolnym, wygodnym dla Ciebie momencie. Bardzo wydajny – 25ml flakon pozwala na 160 pe?nych aplikacji. Wystarcza na ponad 5 miesi?cy u?ytkowania przy za?o?eniu, ?e korzystasz z dobrodziejstw feromon?w cztery dni w tygodniu.

Zapach

The EDGE Man – zdecydowany, m?ski, czytelny i energetyczny zapach, ??cz?cy w sobie si?? i elegancj?.

The EDGE Woman – pi?kny kwiatowy zapach, wychwalany przez mn?stwo kobiet! Idealny dla kobiety pragn?cej czu? si? pi?kn?.

 

Treści i produkty widniejące na stronie: tabelazdrowia.pl mają na celu polepszenie stanu organizmu np. poprzez wzmocnienie układu odpornościowego czyli informowanie o zdrowym stylu życia i odżywianiu, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy czytelnikiem strony a jego lekarzem.Filtr wyszkiwania: "problemy zdrowotne" pokazuje choroby na które dane produkty mogą wspomagać powrót do zdrowia lecz nie leczyć. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych na naszej stronie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na stronie tabelazdrowia.pl .

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com