Krzesło LAKHOVSKIEGO

Urządzenie opracowane przez Georga Lakhovskiego wykorzystuje skomplikowany system antenowy do transmisji milionów harmonicznych częstotliwości radiowych .które wprowadzają komórki w rezonans zachowując się jak anteny odbiorcze.które są stymulowane odpowiednią częstotliwością zewnętrzną (fal radiowych),aby pomóc odzyskać och normalną szybkość wibracji, wspomagając w ten sposób organizm w przywróceniu stanu równowagi lub zdrowia.

od Łańcuch życia - Jan Taratajcio
Kategoria:

Opis

Badania genetyczne wykazały ,że nawet niewielkie zakłócenia w tej równowadze ładunków elektrycznych są jednym z czynników powodujących np. dziedziczną formę ALS i leżą u podstaw wielu chorób (zaburzeń białkowych) takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona. Jak już wykazałem w opisanym tekście niemal wszystkie choroby i zaburzenia jakie powstają w naszym ciele „ Fizycznym” wywoływane są w ciele „Energetycznym” często zwanym Aurą,Ciało Astralne.Dusza,Ciało Vitonowe, a w fizyce polem Meissnera- Orterfielda, i jeżeli zrozumiemy że tak naprawdę jesteśmy Energią (atomami,elektronami,jonami,kwarkami itp. krótko mówiąc Energią!!! ) to musimy być zasilani i funkcjonować jak układy elektryczne, baterie.kondensatory , oporniki,elektrolity i inne elementy związane z prądem.

Niektórzy z niezależnych naukowców .wyjaśniają to w ten sposób, ze normalna zdrowa komórka ma potencjał elektryczny ok 70 miliwoltów.komórka AGED 50 mV ,a komórka Rakowa 15 mV. Gdy komórka ma trudności z potencjałem elektrycznym mV i równowaga sodowo-potasowa została zachwiana komórka zaczyna pracować nieprawidłowo, gdyż podobnie jak w baterii zaczyna spadać jej potencjał w mV. Wysoki potencjał powoduje.że komórki są na równym poziomie.co powoduje ich zresetowanie i dostrojenie do siebie energetycznie. Pozwala to na szybszą regeneracje komórki bez tzw. Stresowania (odłączenia). Prawidłowa ilość energii przywraca integralność komórki poprzez zmianę jej struktury molekularnej,aby umożliwić łatwiejszy potencjalny ruch. Zasadniczo wzmocnienie pola każdej komórki z osobna.powoduje wzmocnienie pola energetycznego np.Organu.tkanki lub całego organizmu , a co za tym idzie Chore lub osłabione komórki mają tendencję do wibrowania z dala od harmonii z resztą ciała i niższym ładunkiem elektrycznym.

 

Georges Lakhovsky- ukryta technologia i działanie Oscylatora Multiwave,wykorzystującego pole elektromagnetyczne WN, oraz fale radiowe (plazmę) na zdrowie i długowieczność organizmów żywych w tym człowieka.

Jednym z największych badaczy pola elektromagnetycznego i fal radiowych „obok Nikoli Tesli,Backa,Lary Azure, Riefa czy Wilchelma Raicha, był rosyjski emigrant Georges Lakhovsky, który obserwował wpływ energii elektrycznej i fal radiowych na żywe organizmy. Jego pierwsza książka została wydana w 1935 r i przetłumaczona na kilka języków.

 

  • ••••••

Georges Lakhowsky współpracował z kilkoma szpitalami w USA i w Paryżu Jego Oscylator MultiWave był używany w USA do 1942 r, a w Europie do 1957r. Nakazano go usunąć ze szpitali w USA, zaraz po jego śmierci w 1942r ,kiedy FDA przejęła kontrolę nad przemysłem farma-ceutycznym (chodzi o Rockefelerów). Został potrącony przez limuzynę i silą zabrany przez jej pasażerów do szpitala, pomimo protestów z jego strony. Dziwny zbieg okoliczności?

 

W książce The Secret of Life,opisał różnorodność stanów chorobowych.które zostały usunięte u ludzi.zwierząt i roślin za pomocą Oscylatora MultiWave. Potwierdził.że „komórka”,niezbędna jednostka organiczna we wszystkich żywych istotach,jest niczym innym jak rezonatorem elektromagnetycznym.zdolnym do emitowania i pochłaniania promieni o bardzo wysokiej częstotliwości.

 

Wszystkie komórki zdolne do reprodukcji zawierają w swoich jądrach „włókna wysoce przewodzącego materiału otoczonego środkami izolacyjnymi”. To włókno.które może być kompleksem RNA-DNA, jest zawsze w postaci spirali lub helisy,inaczej cewki. Dlatego każdy reaguje jako obwód strojony, jeżeli jego częstotliwość rezonansowa może być aproksymowana

przez zewnętrzną cewkę oscylacyjną.Pobudzając jądra zewnętrzną energią elektromagnetyczną (ładunkiem) można pobudzać komórki doładowując je na zasadzie indukcji elektromagnetycznej (rezonansu). To zjawisko

bardzo podnosi energię komórki i jej żywotność, ponieważ każda komórka jest jednostką o innym wymiarze i masie dlatego posiada indywidualną (własną) częstodiwość na której może wibrować.

Przy ogromnym spektrum częstotliwości rezonansu.

Według Światowego Kongresu Medycyny Przeciwstarzeniowej.jeżeli użyjesz częstotliwości elektromagnetycznej,która pasuje do wirujących częstotliwości Wodorów konkretnej starzejącej się tkanki.jej Atomy i Elektrony będą wspólnie wzbudzone przez rezonans. Tak więc elektrony będą emitować swoje fotony razem i wytworzą ogromną wiązkę spójnego światła laserowego w komórkach.

Fotony te mogą krążyć między cząsteczkami bez utraty energii przez dość długi czas a ich godziny skoordynowanych działań wywierają zdumiewający porządek i efekt naprawy.

Używanie pulsujących pól elektromagnetycznych jest prawdziwym procesem przeciwstarzeniowym i chorobowym!!!

oraz wyjaśnia dramatyczną poprawę bólu w Ostroporozie,złamaniach kości bez stawów, jak również poprawę wielu zaburzeń zdrowotnych Jest to opinia 17-go Światowego Kongresu Antystarzeniowego!!!

Każde wyzwanie dla komórki,takie i niedobór tlenu,substancji odżywczych,

toksyczność lub stan zapalny, może obniżyć gradient od jego optymalnej 70mV. W miarę jak gradient się zmniejsza,Sód jest mniej wydajnie wypompowywany z komórki co powoduje obrzęk( zatrzymanie płynów). W miarę jak gradient spada dostarczanie tlenu przez błonę komórkową do wnętrza komórki jest zagrożone. Bez tlenu komórka nie może wytwarzać energii. ATP,mechanizm pompowania jonów sodowo-potasowych nie może być zasilany a gradient spada dalej,aż nastąpi cykl nieuporządkowanej fizjologii komórkowej, który może doprowadzić do degeneracji komórek.

Zmiana zawartości minerałów w komórce, a w szczególności wzrost wewnątrzkomórkowego stężenia dodatnio naładowanych jonów sodu i wzrost ujemnych ładunków na powłoce komórkowej (glikokaliksu) to dwa główne czynniki powodujące , że komórki Rakowe mają niższy potencjał błonowy niż zdrowe komórki co wykazały badania (Cone 1985:,Blad i Baldetrop,1996:, Stern, 1999).

Badania te wykazały że pewne chemikalia,wirusy i bakterie tworzą nowotwory poprzez modyfikacje ładunku elektrycznego powierzchni komórki,powodując zmiany potencjału elektrycznego błony komórkowej i błony organelli,funkcji tych błon,zawartości minerałów wewnątrzkomórkowych,wytwarzania energii i ekspresji genetycznej.

Oznacza to również,że metody terapeutyczne,które manipulują ładunkiem elektrycznym błon komórkowych,składem tych błon i zawartością minerałów wewnątrzkomórkowych mogą powodować zmiany w aktywności genetycznej.

Zdrowy potencjał błony komórkowej jest silnie związany z kontrolą mechanizmów transportu błony komórkowej, a także aktywnością DNA, syntezą białek i produkcji energii tlenowej, ponieważ uszkodzone komórki i komórki nowotworowe nie mogą utrzymać normalnego potencjału błonowego gdyż mają dysfunkcje elektroniczne które utrudniają naprawę i przywrócenie normalnych funkcji metabolicznych.

Dlatego kluczowym elementem naprawy komórek i usunięcia choroby nowotworowej jest przywrócenie zdrowego potencjału błonowego w komórkach organizmu.(Nieper ,1966a,b,c-1985-1999).

Ładunek elektryczny komórek objętych stanem zapalnym powoduje Ból, a jego potencjał to ok. +30mV.

Po wystawieniu go na działanie impulsowego pola magnetycznego,jego potencjał się podnosi do 90mV i ból zostaje złagodzony. Komórki które są bliznowate lub zwłókniałe i ze zrostami mają ładunek około -15mV.

Ze względu na gęstość tkanki komórkowej .zmiana wymaga silniejszych impulsowych pól magnetycznych.aby można je przywrócić do optymalnej(70mV ) wartości.

Zwyrodnieniowe lub upośledzone immunologicznie komórki mają średnio potencjał ok 30mV.

Nikola Tesla i inni niezależni odkrywcy wykazali,że elektryczność Statyczna wysokiego napięcia powoduje jonizacje otoczenia.

Zjawisko to powoduje rozłączenie cząstek a w efekcie polaryzację dodatnią i ujemną.

W latach 30-ch Dr. George Crile odkrył.że elektryczność"Jest kluczem do zdrowia i wzrostu wszystkich żywych organizmów”. Uznawany za jednego z największych chirurgów wszech czasów i wyjaśnił dlaczego i jak funkcjonuje życie i dlaczego rozwija się choroba.

W swojej książce wydanej w 1936 The Phenomena of Life.pisze wprost,"Elektryczność to energia która napędza organizm” stwierdza wprost „ Jest jasne.że w drugiej połowie życia wszystkich organizmów,potencjał elektryczny spada,a ludzie w podeszłym wieku.jako całość zostaje systematycznie zmniejszany wraz z upływem czasu,aż zostaje niemal całkowicie wyczerpany i wtedy człowiek umiera.”

 

Dr, Hugo Fricke który z nim współpracował odkrył że folia otaczająca czerwone krwinki ma grubość ok.3/ 10 000 000 centymetrów grubości i że ta struktura lipoidów ma elektryczną pojemność o wysokim porządku 0,8 mikrofarada na centymetr kwadratowy. Udowodnił on także że .Jednostką struktury i funkcji żywego organizmu jest komórka. Rośliny i zwierzęta są rozproszonymi układami zawiesiny komórek dlatego Jądro komórki jest stosunkowo kwaśne,Cytoplazma komórki jest alkaliczne.

Jądro i cytoplazma są oddzielone półprzepuszczalną błoną. Dlatego komórka jest mechanizmem dwubiegunowym lub mówiąc inaczej baterią elektryczną, w której jądro jest plusem(+) ,a cytoplazma minusem(-).

Wybitny fizyk Dr. Robert Beck w swoich badaniach nad Oscylatorem

Lakhovskiego potwierdził skuteczność tego urządzenia i dobudował tzw. antenę Becka wykorzystując ją w celach leczniczych.

W roku 1963 Beck oświadczył: cyt.” W tym wielofalowym zakresie częstotliwości każda komórka w ciele może znaleźć JEDNA częstotliwość rezonansową i pochłaniać energię na swojej własnej naturalnej długości fali”.

Komórki są bateriami ciała które ładują się z pola elektromagnetycznego ziemi podobnie jak bateria w samochodzie.

Ludzkie ciało składa się z ponad 100 bilionów tych komórek. Zasada działania tego mechanizmu jest prosta,i wystarczy zastosować Oscylator wielokrotnych drgań fal Lakhovskiego do pól magnetycznych Bamothyego nasyconych jonizacją Tesli,aby naładować baterie komórkowe.

Nikola Tesla stworzył maszyny (cewkę Tesli) które zalały ludzkie ciało prądami elektrycznymi i silnymi wibracjami elektromagnetycznymi,które łagodzią ból i przyspieszają gojenie.

Tesla nie był tylko wynalazcą urządzenia „ elektroterapeutycznego” ale także klientem .testował też na sobie urządzenie .które jak mówił leczyło go,odmładzało i pomagało przez wiele dni funkcjonować bez jedzenia,picia i snu,nie będąc zmęczonym przebywając w zasięgu pola elektromagnetycznego swojej cewki dzięki której utrzymywał dużą witalność swojego ciała.

Zawód lekarza.którego konserwatyzm jest najpotężniejsza barierą postępu oraz utrzymanie własnego Status Qwo jak i powiązania mafijne i korupcja korporacji farmaceutycznych .notorycznie zwalnia w badaniu nowe radiobiologiczne metody leczenia w tym przypadku Oscylatora Lakhowskiego.

Każdy atom we wszechświecie ma własną częstotliwość.niezależnie od tego czy jest to ziarnko piasku kawałek stali roślina,zwierze czy organ w twoim

organiżmie. Twoje ciało składa się z różnych atomów,które zawierają fotony, elektrony i ogólną energię bioelektryczną która przez niego przepływa. Sposób w jaki troszczysz się o ciało fizyczne,emocjonalne i psychiczne,określa ile negatywnych częstodiwości lub toksyn jest w nim budowanych. Istnieją cztery sposoby tworzenia nierównowagi w ciele. Poprzez toksyczne substancje jakie spożywamy,zanieczyszczenie powietrza którym oddychamy wystawienie na negatywne środowisko energetyczne oraz sposobu przetwarzania informacji w naszym myśleniu i odczuciach.

Pierwsze urządzenia Lakhovskiego były zbudowane w oparciu o efekt Arsonval ( wysokoprądową transmisję cewki),dlatego urządzenia te były masywne i szybko się grzały.

Poprosił więc o pomoc Teslę w zaprojektowaniu czegoś nowego, co Tesla uczynił i dlatego oryginalny projekt pochodzi od Tesli.

Przeprowadzono wiele eksperymentów na roślinach .zwierzętach i ludziach z oszałamiającym efektem.

W książce „Tajemnica życia.energii elektrycznej,promieniowania i twojego ciała” (ISBN 0-939482-08-8), stwierdził ,że komórki żywego organizmu zachowują się jak małe nadajniki i odbiorniki radiowe.

Gdy komórki są napromieniowane poprawnym spolaryzowanym polem

elektromagnetycznym o szerokim paśmie częstotliwości ,to każda komórka wychwytuje własną częstotliwość i przyswaja energię z tego pola.

Ma to ogromne działanie stymulujące i harmonizujące dla komórki, a tym samym oddziałuje z otaczającymi tkankami i narządami

Nie ma wątpliwości, że określone pola elektromagnetyczne i ich częstotliwości mają OGROMNA MOC UZDRAWIANIA!!!, w skutecznym leczeniu np.osteoporozy,chorobie nowotworowej i wielu innych tzw. chorób nieuleczalnych!!! jak i zaburzeń zdrowotnych!!!.

To co odkrył Lakhovsky i potwierdziło wielu niezależnych naukowców było oszałamiające.potwierdzili że wszystkie komórki ,bakterie,rośliny,zwierzęta i organizmy żywe posiadają atrybuty,które normalnie związane są z obwodami elektrycznymi.

Cechy te obejmują : rezystancję, pojemność i indukcyjność i jeżeli są prawidłowo skonfigurowane, będą powodować powtarzające się generowanie lub oscylację fal sinusoidalnych o wysokiej częstotliwości z zewnętrznego źródła zasilania.

Kiedy te zewnętrzne źródła oscylacji są zsynchronizowane z komórką czy organizmem , ich siła i witalność rośnie.

 

W momencie kiedy nasz układ immunologiczny nie daje już rady nas bronić,twoją jedyną szansą jest jego wzmocnienie częstotliwością oscylacyjną każdej komórki w ciele wzmacniając układ odpornościowy a także eliminujemy toksyny które organizm próbuje zwalczyć.

Fluktuacje kwantowe (wibracje),które tworzą pamięć komórek naszego ciala.zaczynają tworzyć prawidłową informację zapisaną na stałe w komórkach (pamięć komórkowa) i odtwarzać jej prawidłowe i naturalne działanie do stanu pierwotnego jaki ma zapisane w kodzie DNA.

 

Badania genetyczne wykazały ,że nawet niewielkie zakłócenia w tej równowadze ładunków elektrycznych są jednym z czynników powodujących np. dziedziczną formę ALS i leżą u podstaw wielu chorób (zaburzeń białkowych) takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona.

Jak już wykazałem w opisanym tekście niemal wszystkie choroby i zaburzenia jakie powstają w naszym ciele „ Fizycznym” wywoływane są w ciele „Energetycznym” często zwanym Aurą,Ciało Astralne.Dusza,Ciało Vitonowe, a w fizyce polem Meissnera- Orterfielda, i jeżeli zrozumiemy że tak naprawdę jesteśmy Energią

(atomami,elektronami,jonami,kwarkami itp. krótko mówiąc Energią!!! ) to musimy być zasilani i funkcjonować jak układy elektryczne, baterie.kondensatory , oporniki,elektrolity i inne elementy związane z prądem.

Stare powiedzenie mówi.” w zdrowym ciele zdrowy duch”,ale tak naprawdę jest odwrotnie „ W zdrowym duchu zdrowe ciało”.

Jak widać z treści tego opisu wielu znanych naukowców wiedziało o tych zjawiskach i jak działa wszechświat i życie, często próbując to ujawnić stracili życie.bo stanęli na drodze „Władcom” tego świata,żyjącym z korupcji ,mordów,kłamstwa,przemocy,ale prawdy nie da się powstrzymać!!!

Upadek moralności medycyny akademickiej,spowodował że lekarze już nikogo

nie leczą,bo albo nie wiedzą jak,albo nie mają odwagi powiedzieć „STOP” tym mafijnym układom i korupcji która opanowała Świat.

A takie wynalazki jak MultiWave Oscylator Georga Lakhowskieg,wynalazki Becka,Riefa, Dr Huldy Clark,lnż Rynowskiego,Nieumywakina,Jim Humble,czy takich którzy zmienili praktycznie całą naukę ,Nikola Tesla,Wilchelm Reich,Edison trafili w niepamięć i zapomnienie.

Tak wygląda nowa zmodernizowana wersja wynalazku G .Lakhowskiego z wykorzystaniem nowych materiałów i technologii.

Małe, Bezpieczne,Niezawodne,Skuteczne i Tanie!

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Krzesło LAKHOVSKIEGO”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Treści i produkty widniejące na stronie: tabelazdrowia.pl mają na celu polepszenie stanu organizmu np. poprzez wzmocnienie układu odpornościowego czyli informowanie o zdrowym stylu życia i odżywianiu, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy czytelnikiem strony a jego lekarzem.Filtr wyszkiwania: "problemy zdrowotne" pokazuje choroby na które dane produkty mogą wspomagać powrót do zdrowia lecz nie leczyć. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych na naszej stronie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na stronie tabelazdrowia.pl .