Ponad 145 000 produktów Ponad 100 sprzedawców Produkt potrzebny każdemu po ukończeniu 12 tego roku życia Darmowa dostawa uzależniona jest od minimalnej kwoty u danego sprzedawcy jeśli taką ustawił Super tarcza antywirusowa

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót (ibwr) na zamówienie klienta

0
Dodaj do porównania
Sklep zewnętrzny

Pogotowie BHP

SKU: 1f8526278c88 Kategoria:

Co to jest IBWR? Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) jest dokumentem charakteryzującym zagrożenia występujące w środowisku pracy przy określonym rodzaju prac w szczególności wynikających z Prawa budowlanego (art. 21a ust.2) i ma na celu zapobieganie zidentyfikowanym zagrożeniom. IBWR jest dokumentem uściślającym wymagania przedstawione w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Planie BIOZ).   Dlaczego należy sporządzić IBWR? Sporządzanie IBWR wynika z §2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z 2003r.) – „Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót”. Instrukcja ta jest kluczowym ogniwem na etapie przygotowania wykonawcy do bezpiecznego zrealizowania zadania.   Na kim spoczywa obowiązek sporządzenia IBWR? Obowiązek sporządzenia IBWR spoczywa na wykonawcy – kierowniku budowy, kierowniku robót. Jednak opracowanie takiego dokumentu można zlecić innej osobie posiadającej odpowiednią wiedzę i kompetencje w tym zakresie, a następnie kierownik zobowiązany jest zatwierdzić taki dokument i zapoznać z nim pracowników.   Kiedy musi być opracowana IBWR? Instrukcja musi być opracowana przed rozpoczęciem wykonywania danego zakresu prac, a pracownicy powinni być z nim zapoznani najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac. W zależności od wymagań na danym projekcie często taki dokument musi być również zaopiniowany przez inwestora lub generalnego wykonawcę.   Co obejmuje cena? Sporządzenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) „szytej na miarę”, czyli z zakresu zleconego przez klienta. Możliwość konsultacji ze specjalistą na każdym etapie realizacji zlecenia.   Jak wygląda proces sporządzenia dokumentu? W realizację dokumentu staramy się zaangażować także osoby czy też zespół realizujący prace na terenie danej inwestycji. Ich udział odbywa się na zasadzie konsultacji, uwag, spostrzeżeń oraz wymiany doświadczeń. Zlecenie jest fakturowane po całkowitej akceptacji sporządzonego dokumentu przez zleceniodawcę/głównego inwestora. Dokument uwzględnia następujące etapy: INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROWADZONYCH PRAC Cel i zakres IBWR. Termin wykonania prac. Wymagania ogólne. Miejsce wykonywania prac i otoczenie. Zagospodarowanie miejsca wykonywania prac. Wpływ wykonywanych prac na otoczenie. Zakres i kolejność wykonywanych prac. Występujące zagrożenia. Zasady bezpiecznego wykonywania poszczególnych prac. Wymagane środki ochronne. Pierwsza pomoc. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych – ogólne zasady ewakuacji. Analiza i ocena ryzyka ZASOBY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PRAC Zasoby ludzkie – zakresy obowiązków i odpowiedzialności. Osoby odpowiedzialne z ramienia wykonawcy. Obowiązki pracowników poszczególnych szczebli. Szkolenia i informowanie pracowników. Sprzęt i wyposażenie techniczne. MATERIAŁY I SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE Wykaz substancji niebezpiecznych. DOKUMENTY ZWIĄZANE Wykaz obowiązujących przepisów, procedur i instrukcji związanych z zakresem prowadzonych prac. ZAŁĄCZNIKI Lista pracowników zapoznanych z IBWR.   Czas realizacji Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót jest ustalany w trybie indywidualnym pomiędzy klientem, a firmą realizującą – BHP Consulting Agnieszka Brykała, jednak nie może on być krótszy niż 7 dni roboczych. W razie pojawienia się dodatkowych pytań pozostajemy do Twojej dyspozycji: tel.: (+48) 24 263 45 69  e-mail: pomoc@pogotowiebhp.com.pl

Dodaj swoją opinię

Pytania ogólne

Nie ma jeszcze zapytań.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót (ibwr) na zamówienie klienta
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót (ibwr) na zamówienie klienta
Suplementy diety, zdrowa żywność
Logo
Rejestracja Nowego Użytkownika
Cieszymy się, że jesteś z Nami
Resetuj Hasło
Porównaj przedmioty
  • Całkowity (0)
Porównać
Wózek sklepowy