Alchemy Man

42,00 

od Inter Technologie
SKU: f016c966ef04 Kategorie: , ,

Opis

Producent:

Alchemy to najbardziej st?one feromony w Polsce, dost?pne w tak niskiej cenie. Ka?dy flakon zawiera feromony o st?eniu 0,015%. Jest to kilkakrotnie wy?sze st?enie od produkt?w, kt?re potrafi? kosztowa? ponad 100z?.

Alchemy zawiera tylko jeden feromon, kt?ry wykazuje najsilniejsze dzia?anie na p?e? przeciwn?. Wykorzystywany jest cz?sto przez m?czyzn, w celu poderwania atrakcyjnych kobiet. Alchemy ma rzesz? swoich sta?ych klient?w i jak m?wi? – dzia?a dok?adnie tak, jak zapewnia producent.
Niewielkich rozmiar?w szklany flakon o pojemno?ci 5ml pozwala na dyskretn? aplikacj? w dowolnym momencie. Mie?ci si? w ka?dej kieszeni. Ka?dy produkt posiada w?asny, delikatny zapach.Sk?ad:

Alchemy dla m?czyzn (5ml): glycol, glycerin, 0,015% Androstenone.

Alchemy dla kobiet (5ml): glycol, glycerin, 0,012% Androstenol, 0,005% Copulins.