Ponad 90 000 produktówProdukt potrzebny każdemu po ukończeniu 12 tego roku życia Darmowa dostawa uzależniona jest od minimalnej kwoty u danego sprzedawcy Super tarcza antywirusowa

Komórki macierzyste to wieczność – potężna pomoc dla organizmu

Komórki macierzyste

Zwykłe komórki ciała, te stanowiące większość, robią zawsze to, do czego zostały „wynajęte” przez naturę. Specjalizują się w pełnieniu określonej funkcji w organizmie, a więc komórka skóry nie stanie się komórką wątroby, a komórka mięśniowa nie będzie pracowała jako komórka trzustki, bo może jedynie dawać komórki potomne tego samego rodzaju co ona. To tak, jak dziecko państwa Kowalskich zawsze genetycznie będzie dzieckiem państwa Kowalskich, nawet gdyby z nadzwyczajnych, życiowych przyczyn wychowywało się u państwa Wiśniewskich.

Natomiast wyjątkowe komórki naszego organizmu, jakimi są komórki macierzyste, nie mają przypisanej funkcji, oczekują dopiero na hasło „kim” mają być. I tu kończy się chwilowo rodzinna analogia do Kowalskich i Wiśniewskich. Rozwój nauki już daje wiele możliwości na przyszłość, ale te ograniczone są, póki co zasadami etyki i zakazami prawymi. Wracając do komórek macierzystych, indywidualne „hasło”decyduje, w jaką komórkę mają się przekształcić i jaką tkankę będą tworzyć. Gdy takiego specjalnego sygnału nie ma, dalej prokreują identyczne komórki macierzyste, nazywane też komórkami pnia (ang. stem cells) czyli komórkami, które mają jednocześnie dwie niezwykłe zdolności:

 •  potencjalnie nieograniczonej liczby podziałów (samo odnawiania swojej puli proliferacji)
 •  różnicowania się do innych typów komórek

ESC NPC

Jedno z najnowszych osiągnięć medycyny ostatnich lat: komórki macierzyste nerwowe (ESC) zostają przekształcone w komórki progenitorowe (NPC), czyli takie, które mogą ; Q się różnicować w ka2dy z trzech typów komórek nerwowych: neuronów, oligodendrocytów i astrocytów.

Komórki macierzyste to ostatnio bardzo modne hasło. Widnieje na opakowaniach kremów, słyszymy i widzimy je w mediach, kiedy te informują o nagrodach Nobla, o nowych lekach na kolejne, poważne schorzenia, czytamy o zabiegach medycyny estetycznej z ich wykorzystaniem. Ale wciąż niewiele osób wie, czym tak naprawdę są komórki macierzyste. W jaki sposób się je pozyskuje? Czy dzięki nim uwolnimy się od najcięższych chorób? Posiądziemy zdolność autonaprawy naszych tkanek? A może przedłużymy młodość i życie?

Jak wiemy, w każdej naszej tkance komórki kiedyś obumierają. W naturze jest to tak, że komórkami, które dają matrycę do powstania nowych komórek w miejsce obumarłych, są odpowiednie komórki macierzyste. A więc w każdym żywym organizmie. systematycznie f przez całe życie powstają nowe komórki, które dojrzewają. różnicują się w komórki bardziej wyspecjalizowane, a na koniec, po ściśle określonym czasie w ich materiale genetycznym. obumierają.

Ze Względu na zdolność do różnicowania komórki macierzyste dzieli się na:

 1. totipotentne to takie komórki macierzyste, które mogą przeistoczyć się w każdą komórkę organizm Często określa się je mianem „mogących wszystko”.
 1. pluripotentne takie. które mogą dać początek każdemu typowi komórek dorosłego organizmu z wyjątkiem komórek łożyska
 1. multipotentne ~ takie, które mogą dać początek kilku różnym typom komórek. Z reguły 0 Podobnych właściwościach i pochodzeniu embrionalnym
 1. unipotentne inaczej komórki prekursorowe, mogą różnicować tylko do jednego typu komórek (np. keratynocyty w naskórku)
 1. JOhan B. Gurdon | Shinya Yamanaki otrzymali Nagrodę Nobla za wykazanie, że dorosłe komórki macierzyste ci się tak przeprogramować żeby stały się pluripotentnymi czyli żeby dzieliły się bez ograniczeń i mogły przekształcać w komórkę dowolną. Jest to jedno z największych odkryć w dziejach medycyny

Ze względu na ich pochodzenie komórki macierzyste dzieli się na:

 • ,embrionalne komórki macierzyste (ESC) wyprowadzone z komórek embrionalnych.
 • Mogą być totipotentne (gdy pochodzą z kilkukomórkowego embrionu) lub piuripotentne (gdy pochodzą z węzła zarodkowego blastocysty)
 •  somatyczne (dorosłe) komórki macierzyste znajdowane w tkankach dorosłych organizmów;
 • komórki te są muitipotentne (jak np. komórki hematopoetyczne) lub unipotentne (np. mięśniowe komórki satelitarne)

Komórki macierzyste hodowane w kulturach in vitro mają zastosowanie w produkcji organizmów transgenicznych. Zawierają bowiem pełen materiał genetyczny i mają możliwość nieograniczonej ilości podziałów, dzięki czemu są zdolne do samo odnawiania. To również dlatego z ludzkimi komórkami macierzystymi wiąże się te duże nadzieje na postęp w powrocie do zdrowia wielu schorzeń.

ZARYS HISTORII

Wszystko zaczęło się w 1981 roku, wówczas po raz pierwszy udało się wyizolować kolonie mysich zarodków

komórek macierzystych, zwanych komórkami ESC (embryonic stem cells)„ Po tym odkryciu ruszyła Iawina badań.

W 2001 roku uzyskano pierwsze komórki macierzyste : zarodków naczelnych.

W 2002 roku opublikowano wyniki badań, w których uzyskano motoneurony z komórek macierzystych.

W roku 2006 zespół prof. Mariusza Ratajczaka ogłosił odkrycie komórek o cechach embrionalnych komórek macierzystych (ang. very small embryonic-Iike stem cell, VSEL) w tkankach dorosłego organizmu.

w Sierpniu 2006 r. w piśmie Nature ukazała się praca donosząca o wyhodowaniu 2 linii ESC, bez zniszczenia zarodka.

w tym samym czasie Shin’ya Yamanakiemu udało się odróżnicować mysie komórki somatyczne do komórek wykazujących cechy komórek embrionainych w hodowli in vitro.

w2007 roku udało się po raz pierwszy uzyskać ludzkie linie komórek macierzystych z niezapłodnionych oocytów,

w czerwcu 2007 odkryto, że wystarczą cztery geny, by komórkę ludzkiej skóry fibroblast cofnąć do stanu komórki macierzystej nagroda Nobla dla Martina Evansa.

W 2009 roku wyleczono myszy z anemii sierpowatej i zregenerowano mysią wątrobę.

W styczniu 2010 roku bezpośrednio (czyli bez cofnięcia komórek do stanu komórek macierzystych) wytworzono z mysich fibroblastów sprawne neurony.

W tym samym roku udała się pierwsza próba kliniczna wykorzystania komórek macierzystych do ograniczenia u pacjenta paraliżu wywołanego urazem rdzenia kręgowego.

W lipcu 201 1 roku zidentyfikowano markery ułatwiające znalezienie ludzkich komórek macierzystych krwi.

W sierpniu 2011 wytworzono sprawne neurony z fibroblastów ludzkich, a także przekształcono mysie fibroblasty w komórki wątroby i mięśnia sercowego, a fibroblasty ludzkie w komórki hematopoetyczne.

W październiku 2011 roku uzyskano pierwsze ludzkie komórki macierzyste ze sklonowanego ludzkiego embrionu.

W styczniu 2012 roku Południowokoreańska Agencja ds. Leków jako pierwsza na świecie dopuściła do sprzedaży lek z ludzkimi komórkami macierzystymi.

W lutym 2012 roku odkryto, że komórki raka piersi po poddaniu ich radioterapii przekształciły się w nowotworowe komórki macierzyste, które były od nich bardziej odporne i złośliwe.

W marcu 2012 roku wszczepiono komórki macierzyste osobom po transplantacji nerek. Nie potrzebowały one leków, które normalnie podaje się po tej operacji.

We wrześniu 2013 pierwszy raz cofnięto ludzką komórkę do stadium macierzystego, nie w probówce, lecz w żywym organizmie.

W listopadzie 2013 w Barcelonie wyhodowano z komórek macierzystych pełnosprawną ludzką nerkę.

W 2014 roku przeprogramowano z komórek macierzystych pierwsze komórki centralnego układu nerwowego.

MOŻLIWOŚCI KOMÓREK MACIERZYSTYCH SĄ OGROMNE

W swoich organizmach posiadamy tysiące różnych typów komórek odpowiedzialnych za przeróżne czynności, np. przewodzenie sygnałów nerwowych, bicie serca, pracę mózgu. Jedynie ok. 8% z nich stanowią aktywne komórki macierzyste. Najwięcej znajdujemy ich w skórze, mięśniach szkieletowych, tkance tłuszczowej i w wątrobie. Są także w mózgu, szpiku kostnym, we krwi i Innych organach. ich dokładna ilość jest poniekąd uzależniona od trybu życia, jaki prowadzimy, wieku (z biegiem lat ilość komórek macierzystych maleje), diety oraz aktywności fizycznej. Np. sportowcy, ze względu na ciągły wysiłek, posiadają ich znacznie więcej od przeciętnego człowieka.

Komórki macierzyste są „motorem” całego organizmu. Mają duże jądro komórkowe, dużo materiału genetycznego i mało cytoplazmy. Od„zwykłych”komórek odróżnia je zdolność do nieograniczonej ilości podziałów oraz umiejętność ciągłego odnawiania się (większość komórek dzieli się pewną ilość razy, po czym umiera i jest zastępowana przez komórki nowe). Zdolności te pozwalają komórkom macierzystym różnicować się, a więc odtwarzać i regenerować zużyte komórki różnych tkanek. Ich żywotność jest o wiele dłuższa niż reszty komórek w organizmie człowieka.

Naukowcy zajmujący się badaniem komórek macierzystych uważają obecnie, że prawdopodobnie każdą taką komórkę można przeprogramować, aby pełniła funkcje innej. Zbliża się więc moment, w którym ludzkość

1-1]

opanuje coś niesamowitego: zdolność naszych tkanek do samonaprawy. Już obecnie z powodzeniem hoduje się nową rogówkę oka, nową skórę, już przyspiesza się niebywale procesy gojenia ran, kurowania chorób Wątroby Uszkodzeń rdzenia kręgowego i dystrofii mięśniowej. Już mówi się o skutecznych lekach na Stwardnienie rozsiane, cukrzycę typu ]. chorobę Parkinsona, pląsawicę, celiakię, niewydolność serca i wiele innych (hows Włącznie z nowotworami. ’ .

03 ~

” Tkanka odbudowana z pomocą komórek macierzystych

Terapie oparte na komórkach macierzystych oferują możliwość wymiany starych i„zepsutych” komórek na nowe, a także regenerację tkanek i organów. TyIko kwestią czasu wydają się masowe hodowle organów z komórek macierzystych. Już dziś powstają. Banki „tego materiału„hodowlanego”. Komórki macierzyste niosą ze sobą także ogromny potencjał terapeutyczny do kurowania chorób genetycznych i zwyrodnieniowych, które do tej pory nie poddawały się żadnej z metod terapeutycznych. Mogą być stosowane, po uprzedniej modyfikacji genetycznej, jako cząsteczki dostarczające lecznicze jednostki do uszkodzonych tkanek lub organów. I to się już dzieje.

Zaczynają się jednak problemy prawno-etyczne. W USA zahamować no praktycznie dopływ pieniędzy federalnych na badania nad komórkami macierzystymi. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakazał patentowania wszelkich metod pozyskiwania ESC, jeśli prowadzą one do śmierci zarodka. Większość organizacji religijnych silnie sprzeciwia się, by powstawały hodowle komórek macierzystych z embrionów. Podobnie jak w przypadku klonowania nie chcą one, by to człowiek tworzył nowe życie inaczej, niż przez rozmnażanie się osobników.

Kilka lat temu komórki macierzyste zaczęto wykorzystywać w dermatologii (gojenie ran i oparzeń) oraz kosmetologii w celu odmładzania.

Zabiegi polegają na pobraniu kawałeczka skóry pacjenta i wysłaniu go do specjalnego laboratorium, w którym z danego fragmentu hoduje się liczne komórki o silnym potencjale rozrodczym, tj. komórki macierzyste. Zawiesinę odsyła się z powrotem i wstrzykuje w różne miejsca

(ig na skórze pacjenta. Komórki dzielą się dalej i jak wszystkie fibroblasty produkują składniki potrzebne skórze: włókna kolagenowe, elastynę, kwas hialuronowy i in. Skóra wyraźnie się wygładza, jest lepiej napięta i bardziej świetlista. Wspaniale, tylko dość drogo, głównie z powodów proceduralnych i małego rozpowszechnienia metody. Na razie to zabieg, można rzec, elitarny, ale upowszechnia się już nawet w Polsce _ (.,; 'M mgO . i na pewno niebawem szerzej zagości w ofercie gabinetów dermatologi; Bloologii estetycznej, tak Samo jak wykorzystanie autologicznych komórek macierzystych w licznych już terapiach.

Z jednej strony komórki macierzyste są więc uważane za ogromną nadzieję medycyny. Z drugiej strony istnieją obawy związane ze sposobami ich pozyskiwania oraz wykorzystywania i piętrzą się przeszkody prawno-etyczne. Te ostatnie nie dotyczą jednak zastosowania komórek macierzystych w kosmetologii i medycynie estetycznej. Do zabiegów używa się komórek pobieranych z krwi pacjenta. W formulacjach kosmetycznych me stosuje się natomiast w ogóle komórek pochodzących od ludzi.

KOMÓRKI MACIERZYSTE POZA GŁÓWNYM NURTEM MEDYCYNY ~ FAKTY | MITY

1) Mit: Zabiegi z użyciem komórek macierzystych są w fazie eksperymentu

Fakty: Jest to wciąż nowy temat, ale nie aż tak, by mówić o terapiach eksperymentalnych. Nawet w kosmetologii pracuje się z komórkami macierzystymi już od 10 lat. Komórki macierzyste mają obecnie wiele zastosowań poza głównym nurtem medycyny. Badania idą jeszcze dwoma torami: w kierunku terapii regenerujących oraz w kierunku medycyny estetycznej. Udowodniono już m.in., że terapia zabiegowa z użyciem komórek macierzystych skutecznie odmładza skórę, usuwa blizny, wydatnie spłyca zmarszczki. W kosmetologii gabinetowej pobiera się je z osocza krwi klienta i stosuje jako bazę do specjalistycznych zabiegów odmładzających. Zależnie od częstotliwości wykonywania, pozwalają na uzyskanie efektu „bankietowego’ lub, przy zastosowaniu serii, wyraźnego odmłodzenia skóry. Poleca się stosowanie takich zabiegów już od 35 roku życia.

serum z roślinnymi komórkami macierzystymi, które aktywuje komórki macierzyste skóry do regeneracji (może być wprowadzone przez sonoforezę, mezoterapię bezigłową, mezoterapię mikroigłową |ub wmasowane manualnie)

. ampułki -wzmacniają witalność i blask skóry, przedłużają aktywność fibroblastów

› kwas glikolowy z komórkami macierzystymi (preparat wyłącznie do użytku profesjonalnego) niweluje zmarszczki oraz niedoskonałości skóry, działa seboregulująco, zmniejszają aktywność tyrozynazy

W kosmetologii substancyjnej działanie komórek macierzystych jest ograniczone, jak wszystkich komponentów kosmetycznych barierą transdermalności, jednak efekty ich działania w kremach, emulsjach, eliksirach są coraz bardziej obiecujące.

2) Mit: Komórka macierzysta nie wie, w co ma się zamienić

Fakty: Jeżeli podczas zabiegu medycyny estetycznej podamy w określone miejsce komórki macierzyste, one same rozpoznają środowisko. Komórki macierzyste mają właściwość tropizmu, czyli odbierania bodźców, rozpoznawania problemu oraz regenerowania miejsc uszkodzonych. Niejako „wiedzą gdzie są i co się wokół nich dzieje i tylko .czekają’ na sygnał od organizmu, w co mają się przekształcić. Komórki macierzyste dzielą się nieskończoną ilość razy, a powstałe komórki są nowe i świeże. Następuje ewidentny proces cofnięcia czasu, bez względu na to, czy chodzi o twarz, chrząstki, czy o odbudowę stawu.

3) Mit: Komórki macierzyste pozyskuje się w sposób nieetyczny

Fakty: Komórki macierzyste można podzielić na kilka grup. Należą do nich komórki embrionalne, płodowe, dorosłe i pozyskiwane z roślin. O ile sposób pozyskiwania pierwszej i drugiej grupy, może budzić kontrowersje. o tyle komórki macierzyste dorosłe pozyskiwane są bezpośrednio z naszego własnego organizmu za pomocą specjalistycznego sprzętu. Najwięcej ich znajduje się w krwi obwodowej oraz w tkance tłuszczowej. W zabiegach medycyny estetycznej wykorzystuje się zazwyczaj komórki macierzyste pozyskane z krwi pacjenta

Jeśli chodzi o zastosowanie komórek macierzystych w kosmetykach, to nie ma tu żadnego dylematu etycznego. gdyż kosmetyki nie zawierają w składzie żywych komórek macierzystych, a jedynie pozyskane z nich ekstrakty.

4) Mit: Komórki macierzyste nie działają

Fakty: Skuteczność terapii komórkami macierzystymi została bezspornie udowodniona naukowo. Daje to nadzieję wielu pacjentom na przywrócenie zdrowia, sprawności i młodości. Dotyczy to także komórek macierzystych pozyskiwanych z naszego własnego organizmu i wykorzystywanych podczas zabiegów autologicznych W wyspecjalizowanych gabinetach medycyny estetycznej. Właśnie skuteczność powoduje, że zabiegi mezoterapii z użyciem komórek macierzystych pobranych z krwi pacjenta zyskują coraz bardziej na popularności.

Z kolei jeśli chodzi o komórki macierzyste pozyskiwane z roślin i wykorzystywane jako komponenty w kosmetykach, to istotnie ich oddziaływanie nie jest jeszcze na tyle spektakularne, by wieścić przełom w kosmetologii substancyjnej dzięki ich zastosowaniu. Prawo zabrania, póki co dodawania do kremów komórek macierzystych histokompatybilnych, czyli zgodnych gatunkowo np. z naszymi fibroblastami. Kosmetologia więc na razie wykorzystuje komórki macierzyste głównie z roślin.

Obok niezgodności gatunkowej tych substratów, sceptycy podnoszą też problematyczność transdermalności roślinnych komórek macierzystych aplikowanych na skórę w kosmetykach. W zabiegach autologicznych podaje się komórki dokładnie tam, gdzie chcemy uzyskać efekt

odmłodzenia czy regeneracji, natomiast przy banerze epldermalnej działanie kosmetyku jest siłą rzeczy bardzo ograniczone. Jednakże ta sytuacja dynamicznie się zmienia. Napływają doniesienia o coraz większej skuteczności kosmetyków z coraz to nowymi roślinnymi komórkami macierzystymi w składzie.

Dwie kolonie ludzkich embrionalnych Komórka macierzysta roślinna komórek macierzystych w mikroskopie

KOMÓRKI MACIERZYSTE ROŚLINNE W KOSMETYKACH

Rośliny są niewyczerpanym źródłem cennych komponentów w kosmetyce od dziesiątek lat. Niejednokrotnie zielone zasoby świata pozwoliły pozyskać substancje analogiczne do ludzkich, czy zwierzęcych, a co fundamentalne znacznie bezpieczniejsze. Przykładem mogą być fitohormony, czyli analogi roślinne hormonów płciowych, które nie zaburzają gospodarki organizmu, tak jak stosowane w ubiegłym wieku pochodne hormonalne zwierzęce czy nawet ludzkie bo pozostają w stref1e wierzchnich warstw skóry, a tylko w stopniu niewielkim penetrują ją głębiej.

Fakt, że nasz naskórek ulega nieustannej regeneracji, przyniósł pierwsze przypuszczenia, że w skórze człowieka muszą znajdować się komórki macierzyste. l rzeczywiście szybko odnaleziono w epidermie subpopulację takich komórek. W warstwie podstawnej i mieszkach włosowych znajduje się do 10% komórek macierzystych, które dają początek populacji komórek znanych nam dobrze jako keratynocyty, w pewnym etapie swojej „czasoprzestrzeni” namnażających się i migrujących ku powierzchni naskórka.

W momencie podziału powstają dwie komórki, z których jedna dalej pozostaje komórką macierzystą i zachowuje zdolność do podziału, a druga przesuwa się w kierunku wyższej warstwy naskórka, zwanej kolczystą. W trakcie trwania tej wędrówki komórki keratynocytowe ulegają znaczącym zmianom: zrogowaceniu, odwodnieniu, a ostatecznie złuszczeniu w warstwie zrogowaciałej naskórka.

Podstawową rolą tych komórek macierzystych jest podział oraz utrzymanie prawidłowej postaci skóry poprzez naturalną dynamiczną odnowę naskórka, który dzięki nim ulega całkowitemu odnowieniu, mniej więcej raz na dwa tygodnie, a także zapewnienie prawidłowego procesu gojenia się ran.

Jednym z pierwszych skojarzeń z pojęciem komórek macierzystych W ogóle, jest ich biologiczna długowieczność. Dotyczy to tak samo komórek ludzkich, zwierzęcych, jak roślinnych, a nawet szczególnie tych ostatnich.

Wszystkie komórki macierzyste, niezależnie od Ich pochodzenia zawierają specyficzne czynniki epigenetyczne, których zadaniem jest podtrzymywanie ich zdolności do samo odbudowy. Już tylko z tego tylko powodu konstatowali biochemicy wskazane być może umieszczanie roślinnych komórek macierzystych w kremach służących codziennej pielęgnacji skóry. Ich rolą byłoby podtrzymywanie witalności komórek macierzystych naszej epidermy.

Zaczęto więc szukać analogów komórek macierzystych wśród roślin. | tu również przyszedł szybki sukces. W obrębie tkanki twórczej roślin, obecnej na końcówkach pędów i korzeni, znajdują się tak zwane wierzchołki wzrostu. To miejsca, w których następuje przyrost organizmu rośliny poprzez ciągły, systematyczny podział komórek. Obecne tam komórki macierzyste pozwalają roślinom na budowę nowych organów przez całe ich życie. Wszystkie wystające ponad ziemię części roślin, liście, łodygi, kwiaty i nasiona powstają z komórek niewielkiej tkanki zajmującej wierzchołkową część łodygi.

To jest ogromna różnica w stosunku do komórek macierzystych zwierzęcych, które po tym, jak zwierzę przestaje być embrionem, mogą produkować tylko specyficzny rodzaj tkanki. Dzięki temu właśnie rośliny mogą rosnąć przez wiele lat, nawet setki lat (a zdarza się, że tysiące), rozwijać się i tworzyć z komórek macierzystych zróżnicowane organy.

By ekstrakty pozyskane z cennych komórek macierzystych roślin ochronić i poprawić ich transepidermalność, ,pakuje’ się tę zdobycz w Liposomową otoczkę tak samo, jak robi się to w kosmetologii z innymi składnikami aktywnymi kremów.

W prawidłowo wykształconej warstwie podstawnej naskórka ludzkiego i w mieszkach włosowych jest jak już wspomniano do 10% komórek macierzystych (najczęściej S-7%). To źródło, z którego skóra czerpie siłę do odbudowy. Jednak wraz z wiekiem także i te komórki tracą powoli swoje zdolności, a skutkiem ich zużycia są procesy starzeniowe. Analogi roślinne wspomagają funkcje komórek macierzystych skóry, dzięki czemu dbają o jej kondycję od podstaw. Substancje aktywne w nich zawarte to białka, węglowodany i lipidy. Ich obecność pomaga skórze w regeneracji.

CO CHRONIMY, CO WSPOMAGAMY EKSTRAKTAMI ROŚLINNYCH KOMÓREK?

Rdzenne komórki macierzyste naskórka dają początek keratynocytom. W momencie podziału powstają dwie, z których jedna nadal pozostaje komórką macierzystą i zachowuje zdolność do podziału, a druga przesuwa się w kierunku wyższej warstwy naskórka. Taki keratynocyt, wraz z innymi wędruje ku powierzchni skóry. Każdy, na Początku żywy, cylindryczny przekształca się stopniowo w płaską, martwą komórkę naskórka. Jest to proces keratynizacji, który trwa w normalnej, zdrowej skórze około 28 dni.

W trakcie tej migracji komórki ulegają znaczącym zmianom: zrogowaceniu, pozbawieniu jądra komórkowego, odwodnieniu, a ostatecznie złuszczeniu w ostatniej warstwie rogowej. To proces stały, ważny i z wiekiem ulegający zaburzeniom związanym z upływem czasu oraz czynnikami szkodzącymi naszej skórze.

Podstawową rolą tych komórek macierzystych jest powtórny raz jeszcze podział oraz utrzymanie prawidłowej postaci skóry poprzez naturalną odbudowę naskórka, a także gwarantowanie prawidłowego procesu gojenia się ran i ochrony przed zewnętrznymi zagrożeniami Deficytu tych komórek skutkuje zanikaniem funkcji skóry, zwłaszcza jej zdolności do regeneracji.

W efekcie pojawiają się widoczne oznaki starzenia: zmarszczki, zwiotczenie, brak elastyczności A więc z upływem czasu komórki macierzyste ulegają uszkodzeniu i jest ich coraz mniej. Potencjał odnowy I regeneracji słabnie. Warto go chronić. Jest to jak najbardziej możliwe. Komórki macierzyste posiadają bowiem specyficzny metabolizm, dzięki Czemu można dbać o dostarczanie im odpowiednich składników odżywczych. i to tu właśnie nauka znalazła rolę dla roślinnych komórek macierzystych bogatych w takie substancje. Zawierają one metabolity, które w podtrzymują ich aktywność w pędach wzrostu.

Ten specyficzny mix młodości, aplikowany w kosmetykach Chroni skórę ludzką przed starzeniem Dzięki wysokiej zazwyczaj koncentracji polifenoli, ogranicza negatywne działanie wolnych rodników i wielu uszkodzeń DNA, stymuluje epidermę do regeneracji.

Istotnym tu jest, by materiał roślinny, z którego pozyskuje się ekstrakty dobrych komórek macierzystych  pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń środowiska. Tu więc firmy kosmetyczne znalazły pole konkurować ma ze sobą w produkcji emulgatów, w których wykorzystuje się atrybuty roślinnych komórek macierzystych  Producenci łączą je także w recepturach z innymi składnikami przeciwstarzeniowymi, by osiągać efekt synergii_ Kosmetologia gabinetowe i medycyna estetyczna oferują również liczne zabiegi, jako alternatywę lasera, skalpela, czy ostrzykiwań. Odmładzające, regenerujące, gojące działanie komórek macierzystych ma szansę na jeszczę szersze zastosowanie w medycynie estetycznej, badania na tym trwają.

ROŚLINNE KOMÓRKI MACIERZYSTE TO KOLEJNA INNOWACJA KOSMETOLOGICZNA

Rośliny są niewyczerpanym źródłem cennych substancji pozyskiwanych na użytek kosmetologii i medycyny Otrzymane z nich substancje mają częstokroć właściwości analogiczne do ludzkich, czy zwierzęcych, wyróżniają się jednak dużym bezpieczeństwem stosowania, jak np. wspomniane już fitohormony, czyli analogi roślinne hormonów płciowych, które nie zaburzają gospodarki organizmu.

Wśród dostępnych nam zasobów roślinnych, istnieje rzeczywiście niezliczona ilość komórek macierzystych, które można pozyskać inaczej niż np. embrionalnie, czyli bez budzenia wątpliwości natury światopoglądowej I mimo, że nie są one histokompatybiine, to objawiły znaczny potencjał regeneracyjny, wykorzystywany z powodzeniem do stymulacji komórek naszej skóry. Jest to możliwe dlatego, że produkowane przez nie czynniki wzrostu są właściwie identyczne jak komórek ludzkich.

U roślin naczyniowych własności komórek macierzystych mają komórki merystemów, czyli podzielne komórki twórcze pędów wzrostu roślin. Ten typ komórek odpowiada w biologii za rozwój, ale także za regenerację organizmu. Pole do odkryć takich komórek, które okażą się przydatne człowiekowi jest w przyrodzie niezwykle szerokie.

Powtórzmy raz jeszcze: w świecie roślin komórki macierzyste pozwalają roślinom na budowę nowych organów przez całe ich życie. Wszystkie nadziemne części roślin liście, łodyga, kwiaty i nasiona powstają ostatecznie z komórek małej tkanki zajmującej tylko wierzchołkową część łodygi. W odróżnieniu od zwierzęcych komórek macierzystych, które mogą produkować tylko specyfIczny rodzaj tkanki (np. określony organ) po tym jak zwierzę zakończy swój stan embrionalny, komórki macierzyste roślin pozostają cały czas totipotencjalne, a rośliny rozwijają i tworzą z nich nowe organy.

Zastosowanie roślinnych komórek macierzystych w kosmeceutykach można bez wątpienia uznać za rewolucyjny krok w zakresie pielęgnacji skóry. Opinie sceptyczne wobec ekstraktów z roślinnych komórek macierzystych są uzasadnione jedynie w kwestii ograniczonej ich transpidermalności. Dokładnie takie same zarzuty stawiane są jednak wielu innym substancjom używanych w kosmetoiogii. Podkreślmy więc i powtórzmy tu kilka faktów szczególnych.

Gdy ludzkie komórki macierzyste tracą zdolność do wytwarzania zdrowych komórek potomnych, pojawia sie zawsze deficyt komórek naskórka. Stwierdzono już nawet, że naturalna ilość komórek macierzystych, która wy’ nosi do 10% wszystkich komórek w naszej skórze, może spaść do zaledwie 1%! W momencie, gdy w naszym organizmie następuje ich brak, skóra traci powoli m.in. także naturalną zdolność do regeneracji. Jest to jeden z czynników wpływających na pojawianie się pierwszych zmarszczek, na wiotczenie skóry, brakiem elastyczności Każda forma wsparcia jest zatem komórkom macierzystym naszej skóry potrzebna.

Tu należy przypomnieć z czego te komórki, wzywane w sukurs naszej skórze, są zbudowane! Najważniejsze molekuły aktywne, przenikające dalej, niż do warstwy podstawnej naskórka, to: aminokwasy, lipidy, węglowodany i sole mineralne czyli substancje od dawna uznane w kosmetologii. Stosowanie ekstraktów roślinnych komórek macierzystych wzmacnia także ochronny płaszcz hydrolipidowy, co powoduje poprawę nawilżenia skóry oraz niweluje podrażnienia.

Najprościej rzecz ujmując, zawarte w nowoczesnych kosmetykach roślinne komórki macierzyste chronią nasze własne komórki, umożliwiając tym samym zadbanie o kondycję skóry najdosłowniej od postaw, gdyż przywracają utracone z wiekiem pofalowanie błony podstawnej naskórka. Sprawdzają się szczególnie przy pielęgnacji cery wrażliwej, skłonnej do podrażnień, alergii i atopii oraz po zabiegach dermoko~ smetycznych. Badania genetyków dowiodły, że systematyczne dostarczanie komórkom macierzystym naskórka składników odżywczych wzmacnia i znacznie przedłuża ich prawidłowe działanie. Nie mogą to być jednak substancje jakiekolwiek, lecz takie, które posiadają podobne cechy i właściwości jak komórki podstawne naskórka.

BEZPIECZEŃSTWO l MECHANIZMY DZIAŁANIA ZBADANO PO WIELOKROĆ

Komórki macierzyste pozyskiwane z roślin mają bardzo słabą indukcję i nie wywołują odpowiedzi immunologicznej.To sprawia, że ich stosowanie w kosmetykach jest całkowicie bezpieczne. Ich oddziaływanie na skórę ludzką poprzez aplikację w kosmetykach nie jest silne, ale wielotorowe i przy konsekwentnym stosowaniu _ efektywne. Moc regeneracyjna roślinnych komórek macierzystych, objawia się podobnie jak wielu innych substancji czynnych, dopiero po pewnym czasie, lecz ich zaletą jest sam mechanizm działania, polegający na stymulacji ludzkich komórek skóry do autoodnowy i odbudowy. Dzięki temu organizm odnawia się sam, a nie przy pomocy substancji sztucznych.

Właściwości regeneracyjne roślinnych komórek macierzystych stosowanych w kosmetykach, potwierdziły już badania w wielu laboratoriach światowych. Przeprowadzono także liczne testy in vitro na komórkach skóry, które jednoznacznie dowodzą, że keratynocyty są bezpośrednio pobudzane do odnowy, a fibroblasty otrzymują poprzez czynniki wzrostu zawarte w ekstraktach (np. kinetyna) pośrednie sygnały do namnażania się i produkcji kolagenu oraz elastyny. Badania w dziedzinie genetyki już w latach 90 wykazały, że komórki roślinne w swoich wnętrzach zawierają substancje o właściwościach identycznych do tych, jakie biorą udział w procesach metabolicznych, zachodzących w rdzennych komórkach macierzystych skóry. Jeszcze inne eksperymenty potwierdziły duże zdolności migracyjne składników roślinnych komórek macierzystych zamkniętych w liposomach w głąb skóry oraz ich przeciwdziałanie wpływom czynników środowiska zewnętrznego, takich jak na przykład promieniowanie UV.

PIERWSZĄ REWELACJĄ BYŁY KOMÓRKI MACIERZYSTE ROŚLINNE ZE SZWAJCARSKIE.) JABŁONI

Komórki macierzyste można pobrać z każdej praktycznie rośliny, ale rychło okazało się, że bynajmniej nie wszystkie dają ekstrakty o cechach kosmetycznie pożądanych. Pierwsze substancje o działaniu spektakularnym pozyskano na bazie materiału z. ., pewnego jabłka: Uttwiler Spatlauber (Maius Domestica), którego dość niezwykła historia zaczęła się w Szwajcarii w XVIII wieku. W wyniku setek zapewne wcześniejszych zabiegów szczepienia rozmaitych jabłoni, powstała wtedy unikalna odmiana jabłek, znanych z tego. że można je było bardzo długo przechowywać, gdyż te owoce po prostu przez wiele miesięcy nie więdły.

Była to niezwykłe ważna cecha w tamtych czasach,jednakże współcześnie o niezbyt smacznej, bo kwaśnej odmianie Uttwiler Spatlauber prawdopodobnie całkiem by zapomniano, gdyby nie biochemicy, którzy w poszukiwaniu genetycznie najlepszego materiału do ekstrakcji komponentu kosmetycznego z roślinnych komórek macierzystych, zbadali żródła tej niepospolitej żywotności szwajcarskich jabłek. Trop był dobry. Okazało się, że istotnie długowieczną tkankę Uttwiler Spatlauber zawdzięczają swoim, dość szczególnym w świecie roślin komórkom macierzystym.

Po potwierdzeniu wyników tych badań w innych ośrodkach i opublikowaniu ich w czasopismach naukowych, eksplodowała „moda”na kosmetyki z ekstraktem roślinnych komórek macierzystych Uttwiler Spatlauber w składzie. Wśród fanek tych preparatów znalazły się sławy (Michelle Obama, Helen Mirren, Jennifer Lopez i wiele innych). Lancóme, Garnier, Dior , Skeyndor, Helena Rubinstein, Prodigy to tylko niektóre firmy z światowej czołówki, które włączyły do swoich serii formułuje na bazie ekstraktów z szwajcarskich jabłoni.

NAJLEPSZY EKSTRAKT ROŚLINNYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH MIELIŚMY W ZASIĘGU RĘKI!

w poszukiwaniu surowca najlepszego, unikalnego i w rozsądnej cenie, nie musieliśmy -jak się okazało wcale rozglądać się daleko. Pożytkujemy bowiem w Colway taką roślinę, dawcę znakomitych komórek macierzystych od 2012 roku? Mamy w dodatku pełną wiedzę o biologicznej czystości jej upraw, o technologiach ekstrahowania z niej komponentów i o wszystkim, co składa się na dane potrzebne do dokonania dobrego wyboru. Rośliną tą jest oczywiście „połówka” produktu Colway, jaki notuje nieustanne wzrosty sprzedaży, który jest już uznaną marką naszej witaminy C-olway. Jest to pomarańcza gorzka (Citrus aurantium), synonim zdrowia w świecie subtropików.

Wiecznie Zielone, długowieczne drzewo, mimo że nie dające jadalnych owoców, przecież niezwykle cenione od wieków przez człowieka, m.in. za to, że jest rośliną najdosłowniej uzdrawiającą. Komórki macierzyste pomarańczy gorzkiej są tak skutecznie leczniczo ekspansywne, że na przestrzeni wieków uratowano dziesiątki tysięcy upraw pomarańczy słodkich poprzez zaszczepianie ich pni Orange stem cells pomarańczą gorzką.

Ekstrakt z komórek macierzystych Citrus aurantium ma dokładnie wszystkie te właściwości, jakie uczyniły sławnymi produkty na bazie Uttwiler Sp’atlauber. Przy tym cechuje go bogactwo polisacharydów oraz epigenetycznych substancji czynnych, mających zdolność ochrony i podtrzymania funkcjonowania komórek macierzystych skóry.

Dzięki znacznej ilość masy suchej cytozolu (w komórce jest to płyn cytoplazmowy, w którym pływają organelle) zawiera też dodatkowe metabolity, które wzmagają produkcję glikozydoaminoglikanów i przedłużają życie keratynocytów w fazie, kiedy jeszcze się namnażają. 3-glukozyd cyjanidyny (CISHIIOG+) obecny w ekstraktach komórek pozyskiwanych ze skórki Citrus aurantium, jest jednym z najpotężniejszych naturalnych przeciwutleniaczy,jakie kiedykolwiek stworzyła przyroda.

SAM PROCES POWSTAWANIA EKSTRAKTU Z KOMÓREK MACIERZYSTYCH POMARANCZY GORZKIE] JEST FASCYNUJĄCY

Szczególne właściwości Citrus aurantium dla pozyskiwania z nich komórkowych ekstraktów kosmetycznych odkryto w Hiszpanii. Jednakże najlepsze komponenty powstają obecnie w Stanach Zjednoczonych, w Kaliforni. Te, które sprowadziliśmy w roku 2014 wykorzystywane były w kosmetykach tylko przez firmy amerykańskie i japońskie, wyłącznie do kremów i eliksirów najwyższej jakości oraz do maści wspomagający odpornośćch.

Materiał do otrzymywania komórek macierzystych Citrus aurantium pobiera się ze skóry owoców ściśle wyselekcjonowanych drzew, które od lat dawały swój materiał genetyczny do przeszczepów mających na celu leczenie drzewek pomarańczy jadalnych. Pod względem „siły’ komórek macierzystych, długowieczności organizmu, bogactwa w składniki odżywcze, drzewo pomarańczy gorzkiej bije na głowę innych „dawców’ roślinnych komórek macierzystych, ze szwajcarską jabłonią włącznie. W tym przypadku biolodzy mieli nawet ułatwione zadanie, gdyż te drzewa-uzdrowiciele gajów pomarańczowych Żyją w wielu zakątkach świata, są niezwykle szanowane, chronione przed najmniejszymi zanieczyszczeniami gleby i pielęgnowane. Mają swoje imiona. metryki i ogromne listy zasług.

Komórki macierzyste do zakładania hodowli pobiera się z tkanki bliznowatej, celowo w tym celu uszkadzanej skórki owocu pomarańczy gorzkiej. Odkryto bowiem, że w stanie uszkodzenia rany zadanej owocowi nawet komórki już różnicujące się, wracają do stanu przedróżnicowanego (roślina uruchamia w ten sposób rezerwy dla potrzeb autonaprawy) i stają się komórkami macierzystymi.

Z takich właśnie komórek powstają hodowle in vitro. Proces ich namnażania się jest jednym z najbardziej fascynujących zjawisk biochemii. Komórki macierzyste pomarańczy gorzkiej wypełniają całkowicie każdą dostępną im przestrzeń, co przypomina proces gojenia się ran na ciele. Jakkolwiek fantastycznie to brzmi, ich kolonie są pod warunkiem zapewnienia im pożywki w istocie nieśmiertelne, w tym sensie, że podziały komórkowe zachodzą w nich bez końca. Wyselekcjonowane komórki macierzyste roślinne nie znają bowiem pojęcia np. zdegenerowania się materiału genetycznego.

Jakim cudem się to dzieje? Otóż w przeciwieństwie do zwierząt, rośliny są nieruchome. Nie mogąc uciec od niebezpieczeństwa poprzez ruch, potrzebowały specjalnego mechanizmu, aby przetrwać ewolucyjnie. Przypomnijmy, że najstarsze i najpotężniejsze żyjące na Ziemi organizmy, to rośliny. Nie każdy nawet potrafi wyobrazić sobie sekwoję kalifornijską (maks. 87 metrów wysokości, 2000 ton masy, blisko 5 tysięcy lat życia!). Największe organizmy świata zwierząt (wieloryby, gady prehistoryczne) to przy niej maleństwa. Jest to możliwe, dzięki modułowej budowie tych roślin i szczególnym merystymom ich komórek macierzystych. Citrus aurantium jest taką sekwoją w swojej niszy gatunkowej (przy maksymalnym życiu drzew cytrusowych ok 150 lat, pomarańcze gorzkie dożywają nawet 700 lat!), a ich merystymy są fenomenem w świecie roślin.

Merystemalne komórki macierzyste pomarańczy gorzkiej są hodowane w kalifornijskich laboratoriach w standardzie biotechnologii HTN (kompleks Gemmomimetic), co oznacza, że biologicznie ogranicza się w nich wzrost nieaktywnych, a więc nieprzydatnych w późniejszej ekstrakcji struktur. Jednocześnie biotechnologia ta pozwala pozyskiwać wszystkie ich najcenniejsze składniki w nienaruszonej formie, czyli w takiej, w jakiej występują one w naturze.

Metoda otrzymywania ekstraktu z komórek macierzystych pomarańczy gorzkich częściowo odwzorowuje laboratoryjny sposób pozyskiwania dorosłych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej człowieka. Oznacza to m.in., że na etapie wstępnym wykorzystywane są jako prekursory dwa rodzaje czynników wzrostu. Jedne, izolowane ściśle w granicach bardzo restrykcyjnych w tym względzie przepisów amerykańskich 2 dorosłych komórek ludzkich. Drugim rodzajem czynników, jakie wykorzystuje się w charakterze prekursorów są czynniki wzrostu pobierane z komórek macierzystych pędów sekwoi kalifornijskiej (Sequoiadendron giganteum)_w sumie czynników używanych w tej technologii jako prekursory jest ponad ćwierć tysiąca.

Rolą prekursorów pochodnych od tkanki tłuszczowej ludzkiej, jest zakodowanie czynników wzrostu komórek Citrus aurantium, które mają bardzo ograniczone możliwości bezpośredniej komunikacji z komórkami skóry ludzkiej sygnałami, jakich odpowiednie natężenie uruchamia całą kaskadę cytokin prowadzących w następstwie do obserwowanych in vitro i in vivo efektów samo naprawy komórek skórnych. Prekursory pochodne z komórek pędów sekwoi kodują komórkom pomarańczy gorzkiej cechy sygnalne molekuł tych najpotężniejszych organizmów żywych na Ziemi.

Na kolejnym etap e obróbki biotechnologicznej materiał komórkowy trafia do bioreaktora, gdzie następuje dalszy proces przetwórczy. Na początku biomasa, poddawana jest działaniu wysokiego ciśnienia. Następnie przeprowadza się lizę, czyli proces, w którym następuje rozpad komórek poprzez dezintegrację błon i uwolnienie ich treści do środowiska. Zawartość tę zamyka się w Liposomach strukturach powstających samoistnie fosfolipidów.

Mają one postać pęcherzyków wypełnionych wodą i otoczonych podwójną warstwą lipidów kormuca preparatu lizosomalnego zwiększa zasadniczo zdolność penetracji w głąb skóry ekstraktu komórek macierzystych z pomarańczy gorzkiej.

pozyskany W opisany Powyżej sposób, skoncentrowany kompleks ma postać granularnego proszku, zawierającego określone procentowe stężenie komórek macierzystych zamkniętych w liposomach. Jest on dostępny także z dodatkiem aktywnej substancji pod nazwą teprenon, która w Japonii i Korei jest cenionym lekiem a w ekstraktach roślinnych komórek macierzystych z pomarańczy gorzkiej ma wg. producenta pełnić funkcję” zapobiegania redukcji długości telomerów komórkowych, która jest jedną z przyczyn zmniejszania się witalności skóry. Chroniąc telomery, teprenon przyczynia się wydatnie do zwiększenia długowieczności komórek

Produkt posiada wszelkie dopuszczenia na rynek Unii Europejskiej i certyfikaty organizacji CERES oraz ECOCER‘r potwierdzające jego czystość ekologiczną.

BYŁ TO DOBRY WYBÓR

Mieliśmy w Colway świadomość, że ekstrakty z roślinnych komórek macierzystych stały się w ostatnich latach w kosmetologii substancyjnej jednym z tych haseł, które „płaci’. Komponenty te więc powinny znaleźć się w składzie naszych kosmetyków już dawno. O tym zapóźnieniu (i jeszcze kilku innych) zadecydowały nie względy marketingowe, lecz „polityczne”. Począwszy jednak od 201 5 roku, już nigdy nie zdarzy się w naszej Organizacji dystrybucyjnej sytuacja, byśmy pozostali w tyle za jakimkolwiek silnym trendem w tej dziedzinie.

Historia ta ma jednak także swoje plusy. Gdybyśmy wprowadzali do obrotu emulgacje z komórkami macierzystymi rok, czy dwa lata temu, to zakupilibyśmy z pewnością komponent dobry, ale „pospolity: np. ekstrakt z jabłek Utwiller Spatlauber, czyli ten, o którym mówią reklamy stu marek kosmetycznych. Teraz zaś wprowadzamy preparat jeszcze lepszy a przy tym dość unikalny. Jakkolwiek na rynku komponentów z roślinnych komórek macierzystych sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie, mamy pewność, że co najmniej na najbliższe 2-3 lata Wybór ekstraktu z komórek macierzystych Citrus aurantium był słuszny.

Komórki macierzyste Citrus aurantium jakkolwiek nie są oczywiście histokompatybilne, to mają budowę niezwykle podobną do budowy ludzkich komórek macierzystych naskórka, a dzięki biotechnologii ich pozyskiwania, całkiem obiecująco komunikują się z tymi ostatnimi. Doczytaliśmy się w najnowszych artykułach branżowych, iż dowiedziono już nie tylko poprawiania przez nie gęstości skóry właściwej i efektywnej reorganizacji jej struktury, ale także zwiększania syntezy kolagenu typu VI, czego nie mieliśmy odwagi przypisywać dotąd nawet peptydom naszego Kolagenu Naturalnego.

Ekstrakt 2 Citrus aurantium emulguje się dobrze zarówno z kompozycjami olej-woda i woda-olej. jak i z żelami oraz bazą ciekłokrystaliczną. Tak więc będzie mógł znaleźć zastosowanie zarówno w Kolagenach nowej generacji, jak i kremach z awangardową bazą, jakie wprowadzimy.

SĄ JEDNAK GŁOSY, ŻE KOMÓRKI MACIERZYSTE W KREMACH NIE MOGĄ DZIAŁAC

To rzeczywiście ważna marketingowo kwestia, której nie możemy pominąć. Na pewno nie należy takiego zarzutu jednoznacznie ripostować. Oczywiście, że już choćby tylko przez wzgląd na odwieczny dylemat kosmetologii substancyjnej, jakim jest bariera naskórkowa i trudność jej pokonania przez absolutną większość dobroczynnych dla skóry składników kosmetycznych nikt rozsądny nie twierdzi, że działanie roślinnych komórek macierzystych będzie spektakularne, skoro ich aktywność biologiczna w stosunku do komórek organizmu jest silnie ograniczona poprzez niezgodność gatunkową. Takie może być ono tylko w medycynie, która używa komórek dorosłych lub embrionalnych.

Rolą kosmetyków nie jest jednak cudotwórstwo, podobnie jak nie jest to rolą np. maści wspomagający odpornośćch, których efektywność wszak mało kto kwestionuje, mimo iż mechanizm ich działania niewiele się różni od preparatów anti-age. Ekstrakty z komórek macierzystych są skuteczne, z tym że na końcowy rezultat wpływa wiele czynników. Pierwszym z nich, na który nie mamy wpływu, to genetyka i zakodowane w komórkach predyspozycje

Skóry. Kolejnym czynnikiem jest wiek. Komórki macierzyste w kremie lepiej zadziałają u osoby po 30, niż po 60. Dlatego, że w młodszej skórze jest więcej fibroblastów i komórek macierzystych, które przekształcają się keratynocytów  a to one właśnie mają pobudzić proces odnowy. Aplikacje ekstraktów z komórek macierzystych (podobnie zresztą jak Kolagen Naturalny) lepiej działają jako prewencja starzenia się, niż jako kuracja odmładzająca.

Ważny jest też stan skóry. Czy jest mocno zniszczona od słońca? W Polsce prawie nie mamy wiedzy o tym, że liczne zabiegi odmładzające/Iiftingujące (te dające „błyskawiczne rezultaty”) Silnie uszkadzają głębsze warstwy skóry, przez co komórki obkurczają się, a skóra staje się bardziej napięta. Fakty są takie, że najbardziej krytyczne opinie na temat awangardowych kosmetyków kreują osoby niecierpliwe, niesystematyczne i te, które regularnie poddają się inwazyjnym zabiegom odmładzającym. U nich efekty działania kosmetyków z ekstraktami z komórek macierzystych (podobnie jednak jak wielu innych preparatów) są często zaiste niewielkie.

Nasze ekstrakty z Citrus aurantium działają na pewno. Zbyt renomowane marki sięgnęły po nie ostatnio, aby móc wątpić w rzetelność testów in vivo. Po pierwsze pozyskiwanie są z hodowli in vitro, a więc sterylnie. Można więc wykluczyć lub ograniczyć do minimum konserwanty w emulsji. To ważne dla osób o szczególnej wrażliwości skóry.

Po drugie te komórki macierzyste mogą dać początek całej roślinie, dlatego są szczególne. Lepiej wyposażone w substancje odżywcze i ochronne. Choćby w potężne antyoksydanty, dla których samych warto aplikować je na skórę. Chronią też komórki skóry przed uszkodzeniami. Karmią je, przez co pozwalają dłużej zachować młodość skóry. Czy więc ich działanie jest pewne? Tak, ponieważ zostało po wielokroć potwierdzone w badaniach in vitro na komórkach ludzkiej skóry, keratynocytach i fibroblastach. Również w badaniach in vivo aparaturowych i w ankietach z udziałem setek probantów biorących udział w tzw. ślepych próbach. Skuteczność potwierdzono także badaniami działania poszczególnych składników ekstraktu 2 Citrus aurantium. Np. kinetyny, podstawowego roślinnego hormonu wzrostu.

Podsumujmy co potrafią roślinne komórki macierzyste:

 1. żywią i bronią komórki macierzyste naszego naskórka,
 2. wspomagają naprawę DNA,
 3. penetrują głębokie warstwy skóry,
 4. ~ przedłużają życie fibroblastów i stymulują ich aktywność, powodują wzrost elastyczności epidermy,
 5. regulują podziały komórkowe,
 6. ~ odbudowują zniszczony naskórek,
 7. . chronią przed promieniowaniem UV,
 8. chronią przed wolnymi rodnikami,
 9. rozświetlają cerę.

Kto uważnie zapoznał się z powyższym materiałem, raczej nie ma wątpliwości, że roślinne komórki macierzyste z pomarańczy gorzkiej działają. Powinna go także urzec ich marketingowa historia. A skoro o marketingowych legendach, to dodać należy, że istnieje tu tylko jedna, atrakcyjna w wydźwięku konkurencja:

KOMÓRKI MACIERZYSTE Z POROŻA JELENIA DLACZEGO NIE ONE?

Badania nad komórkami z poroża jelenia szlachetnego prowadzone są od wielu lat w Niemczech, Anglii, Nowej Zelandii i USA, ale w 2011 r. w świat poszła wieść, że to polski zespół z Uniwersytetu Przyrodniczego w Wrocławiu pod kierunkiem prof. Józefa Nicponia wyhodował pierwszą stabilną linię takich komórek i potwierdził bezspornie, że są to komórki macierzyste o ogromnym potencjale. Komórki macierzyste odkryte w porożu jeleni mają niespotykane właściwości regeneracyjne: jeleń zrzuca poroże w marcu, a w sierpniu ma już nowe.

Jego poroże przyrasta aż do 2 centymetrów w ciągu doby! Komórki macierzyste otrzymane z poroża rozmnażają się jeszcze szybciej. W ciągu tygodnia można wyprodukować ich miliardy. I w powstałej J’UŻ specjalnie do komercyjnego zagospodarowania tego niesamowitego wynalazku, pierwszej w Polsce biotechnologicznej spółce typu spin off: Stem Cells Spin jest to jak najbardziej możliwe, dzięki rekordowemu w historii wrocławskiej nauki grantowi badawczemu, przyznanemu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączna wartość projektu to 64 mln zł.

Tam, gdzie są tak duże środki, jest i dobra prasa wokół wynalazku. Media donoszą zatem, że nasi biochemicy jako pierwsi na świecie użyli komórek jeleniego rogu do regeneracji tkanek i udowodnili, że dzięki nim komórki, które naturalnie się starzeją lub uległy uszkodzeniu wskutek choroby, mogą się odbudować i odmłodzić, są więc preparaty na uszkodzoną skórę: owrzodzenia żylakowate, odleżyny, poparzenia, łuszczycę. Zapowiedziane są też wyroby medyczne stymulujące odbudowę włosów oraz wspomaga regenerację i gojenie ran po przeszczepach. a także preparaty regenerujące rogówkę oka oraz wyroby w formą żelu na błony śluzowe jamy ustnej i nosa.

Komórki macierzyste z poroża jelenia mają już swoją zastrzeżoną nazwę MIC-l oraz pełną ochronę patentową, także międzynarodową. Ich niebywałe właściwości polegają na pełnej stymulacji innych komórek do podziału i wytwarzania białek, również fibroblastów do procesów neokolagenogenezy. Naukowo potwierdzono, że skutecznie pobudzają procesy naprawcze, prowadzące do pełnej regeneracji i odnowy uszkodzonych tkanek

W tym przypadku można mówić o histokompatybilności. To już nie tylko podobieństwo w budowie komórek Citrus aurantium do komórek macierzystych ludzkiego naskórka. Choć MIC-t są komórkami pochodzenia zwierzęcego, to badania potwierdziły, że są one mezenchymalne, czyli identyczne jak te, które Występują w ludzkim szpiku kostnym. W 2013 roku, nie bez pewnych problemów, polski ekstrakt z komórek macierzystych poroża jeleni wpisano do International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI).

Wszystko wydaje się więc pasować do naszej wizji biznesowej wręcz idealnie. Dlaczego zatem to nie Colway dystrybuuje pierwsze kremy i esencje kosmetyczne z tymi komórkami. mimo że zaistniała taka możliwość? Odpowiedź jest dość złożona. Po pierwsze w latach 2012/2013, kiedy należało już taką strategiczną decyzję podjąć, wykazywaliśmy jeszcze pewną naiwność polityczną, wyrażającą się chyba źle pojmowaną lojalnością wobec ówczesnych partnerów. Po drugie; prawdopodobnie nie sprostalibyśmy jako organizacja dystrybucyjna oczekiwaniom obrotowym dysponentów wynalazku. aby otrzymać go na wyłączność, a wykupienie Iicencji na sam opatentowany komponent : komórek poroża, byłoby wydatkiem znacznym i być’ może ryzykownym.

Wynalazek jest genialny. To nie podlega dyskusji. Komórki macierzyste z poroża jeleni działają. Są to jednak komórki mezenchymalne dla szpiku kostnego, a nie skóry. | na ten moment nie ma jeszcze sygnałów, by działały one w sposób spektakularny na to, czego byśmy sobie najbardziej życzyli, czyli by dawały radykalne efekty ty Odmładzające. Stymulacja fibroblastów jest in vitro dowiedziona w sposób bezsporny nie pozbywają się zmarszczek w dwa miesiące. „ Są na razie tylko fantastyczne wyniki na polu wzmacniania włosów. Może więc okazać się i tak, że będzie to wielkie polskie odkrycie medyczne, lecz niekoniecznie kosmetologiczne. Postanowiliśmy w tej sytuacji po prostu poczekać.

Wreszcie ostatni aspekt. Organizacja Colway już raz wykreowała popyt na jeden wielki polski wynalazek biochemiczny, którego nikt inny i w żaden sposób inny niż my, nie potrafił sprzedać w ilościach znacznych. Nasz: Wasz -Uczestnicy tej Sieci sukces jest na tym polu bezdyskusyjny. Czy wytwórca tego produktu to docenił? Tak więc, zawahaliśmy się przed zainwestowaniem naszego i Waszego entuzjazmu oraz wysiłku w kreowanie czegoś. C0 znowu mogłoby nie być tylko nasze i na co monopolu mógłby nam znowu ktoś, za jakiś czas pozazdrościć. Chyba wolimy się skupić na inicjatywach, które jesteśmy w stanie kontrolować.

To jednak dotyczy rynku polskiego. Gdy ruszy projekt Colway International, optyka ta może się zmienić. Produkty na bazie komórek macierzystych z poroża jeleni mogą być w rękach networkerów MLM-u made in Poland prawdziwą lokomotywą dobrych wyników i hitem eksportowym. Pod warunkiem oczywiście, że okażą się tak dobre, jak ich dzisiejszy PR głosi. Dlatego te drzwi pozostawiamy otwarte.

Komorki macierzyste to wolność

Produkty zawierające komórki macierzyste lub wpływające na produkcję komórek macierzystych znajdziemy tu: Komórki macierzyste

A tu można zakupić produkty normobaryczne np. domy, symulatory natury, komory normobaryczne

Z przyjemnością zobaczymy Twoje komentarze

Dodaj Odpowiedź

Suplementy diety, zdrowa żywność
Logo
Rejestracja Nowego Użytkownika
Resetuj Hasło