49,50 

Brak w magazynie

Aby korzystać z funkcji listy oczekujących, musisz się zarejestrować. Zaloguj się lub utwórz konto

SILVER FLASH 50 to produkt do powszechnego użytku, który zwalcza wszystkie rodzaje bakterii, niszczy grzyby, drożdże i pleśnie. Bakteriobójcze (Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus ureus, Listeria monocytogenes) i grzybobójcze (Candida albicans, Aspergillus brasiliensis (niger)).

Dodaj swoją opinię
0
Dodaj do porównania

SILVER FLASH 50 to produkt do powszechnego użytku, który zwalcza wszystkie rodzaje bakterii, niszczy grzyby, drożdże i pleśnie. Bakteriobójcze (Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus ureus, Listeria monocytogenes) i grzybobójcze (Candida albicans, Aspergillus brasiliensis (niger)).

Substancje czynne: nadtlenek wodoru – 60 g na 1 kg produktu, srebro – 0,025 g na 1 kg produktu.

Preparat SILVER FLASH 50 otrzymał pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Biobójczych na stosowanie i obrót nr 7783/19 z dnia 27.05.2019r.

Zastosowanie:

do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zwierzęta oraz systemu rurociągów dostarczających tę wodę *
do dezynfekcji urządzeń, pojemników, przyborów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z produkcją, transportem, przechowywaniem i konsumpcją żywności lub paszy **
do dezynfekcji ścian i podłóg w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych, a także w innych obiektach wykorzystywanych w działalności zawodowej **
do dezynfekcji powierzchni, materiałów, sprzętu i mebli **
do dezynfekcji wody w basenach hotelowych, rekreacyjnych, wakacyjnych, wellness, centrach fitness i basenach do użytku prywatnego
do dezynfekcji i fumigacji systemów klimatyzacyjnych
do dezynfekcji przedmiotów przez zanurzenie **
zniszczenie pleśni na powierzchniach konstrukcji budowlanych **
* – woda pitna musi spełniać określone kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Zawartość nadtlenku wodoru w wodzie pitnej w miejscu konsumpcji konsumenta nie może przekraczać dawki 0,05 mg / litr. Zawartość srebra nie może przekraczać dawki 0,01 mg / litr.

** Uwaga: Ze względu na możliwość odbarwienia przed użyciem na powierzchni środek należy przetestować w niewidocznym miejscu.

Warunki skutecznego stosowania preparatu: Temperatura stosowania (warunki zewnętrzne) dla 20oC, czas ekspozycji – co najmniej 60 minut. Stosować odpowiednią wentylację.

Okres / czas od zastosowania produktu do działania biobójczego: co najmniej 1 godzina

Metody i środki usuwania zanieczyszczenia produktu: Ogranicz uwalnianie produktu. Chronić wodę pitną i zbiorniki poboru wody pitnej. Rozcieńczyć dużą ilością wody. Zwiąż suchym piaskiem lub podobnym obojętnym materiałem. Nie używaj szmatki, trocin, papieru ani innych łatwopalnych materiałów. Zapewnić dobrą wentylację. Pozostałości i zanieczyszczoną powierzchnię dokładnie spłukać wodą.

Informacje o przechowywaniu produktu: Przechowywać w zadaszonych, chłodnych, dobrze wentylowanych i zaciemnionych pomieszczeniach, które chronią produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w opakowaniu producenta. Trzymać z dala od dzieci.

Bezpośrednie i pośrednie działania niepożądane:

 

KONTAKT Z OCZAMI: Silne działanie drażniące lub trawienne. Może powodować ciężkie zapalenie spojówek, uszkodzenie rogówki lub nieodwracalne uszkodzenie oczu. Objawy mogą być opóźnione.

WDYCHANIE: Wdychanie oparów / aerozoli może powodować podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, pieczenie bólu za mostkiem, łzawienie, pieczenie oczu lub nosa, zapalenie dróg oddechowych i obrzęk płuc.

Objawy mogą być opóźnione.

 

KONTAKT ZE SKÓRĄ: Po dłuższym kontakcie może wystąpić miejscowe zaczerwienienie lub silne podrażnienie (wybielanie) lub powstawanie pęcherzy (oparzenia). SPOŻYCIE: Połknięcie może powodować krwawienie z błon śluzowych jamy ustnej, przewodu pokarmowego i żołądka. Gwałtowne uwalnianie tlenu może prowadzić do rozszerzenia żołądka i krwawienia z błon śluzowych, a także do poważnego uszkodzenia narządów wewnętrznych, zwłaszcza gdy wchłania się więcej produktu.

Zatrucie inhalacyjne: Zapewnić poszkodowanemu świeże powietrze, w razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Skonsultuj się z lekarzem. Połknięcie: Natychmiast przepłukać usta wodą i podać duże ilości czystej wody do picia w małych porcjach. Nie wywoływać wymiotów. Zapewnić pomoc medyczną. Kontakt ze skórą: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Po kontakcie ze skórą dokładnie spłukać dużą ilością wody. W przypadku podrażnienia skonsultować się z lekarzem. Kontakt z oczami: Dokładnie płukać oczy bieżącą wodą (z otwartymi powiekami) przez kilka minut. Jeśli podrażnienie, niewyraźne widzenie lub obrzęk utrzymują się, nadal należy skonsultować się ze specjalistą.

Gospodarka odpadami z produktu: Zgodnie z lokalnymi przepisami produkt należy rozcieńczyć dużymi ilościami wody i można go skierować do kanalizacji lub oczyszczalni ścieków.

Postępowanie z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi po produkcie: odpady opakowaniowe są przekazywane do odpowiedniej organizacji zajmującej się zbiórką odpadów – zakładem przetwarzania lub recyklingu.

Opinia Użytkownika

0.0 poza 5
0
0
0
0
0
Czytaj opinie

Jeszcze nie ma żadnych ocen.

Zasady wysyłki

Szczegóły po kliknięciu w link przekierowujący do sklepu zewnętrznego

Polityka zwrotów

Szczegóły po kliknięciu w link przekierowujący do sklepu zewnętrznego

Zasady anulowania / zwrotu / wymiany

Szczegóły po kliknięciu w link przekierowujący do sklepu zewnętrznego

Pytania ogólne

Nie ma jeszcze zapytań.

Suplementy diety, zdrowa żywność
Logo
Rejestracja Nowego Użytkownika
Cieszymy się, że jesteś z Nami
Resetuj Hasło
Porównaj przedmioty
  • Całkowity (0)
Porównać
Wózek sklepowy