Dlaczego negatywne jony są tak zdrowe?

Dlaczego negatywne jony są tak zdrowe?

Lenard (1915) odkrył, że gdy woda jest rozpylana (np. W wyniku uderzenia kropli wody), ładunki ujemne i dodatnie są rozdzielane.
Cząsteczki wyrwane z powierzchni wody mają ładunek ujemny (małe jony ujemne), podczas gdy duże krople lub cała masa wody są dodatnie.
Dało to nieoczekiwane wyjaśnienie odświeżającego, ożywczego działania rezydencji w pobliżu wodospadu lub wiosny, a nawet po deszczu.

Niektóre z tych reakcji, które poprawiają samopoczucie i zdolności fizyczne i umysłowe, stały się znane.

1. Jony ujemne przyspieszają oksydacyjną degradację serotoniny, podczas gdy jony dodatnie mają działanie przeciwne i inaktywują enzymy, które rozkładają serotoninę.

2. Zwiększa się poziom serotoniny (5-hydroksytryptaminy)

3. Jony ujemne powodują wzrost powinowactwa hemoglobiny / tlenu, tak że częściowe ciśnienie tlenu we krwi wzrasta, ale częściowe ciśnienie dwutlenku węgla spada. Powoduje to zmniejszenie częstości oddechów i zwiększa metabolizm witamin rozpuszczalnych w wodzie.

Ponadto, jony ujemne powodują wzrost PH, a zwłaszcza wzrost wydzielniczy błony śluzowej ze wzrostem ruchu rzęskowego w drogach oddechowych.
Według badań Fleischera i Pantlitschko jony ujemne prawdopodobnie także poprawiają przepływ krwi, zwiększając uwalnianie enzymów proteolitycznych o aktywności fibrynolitycznej. Wordens badał nadnercza złotych chomików trzymanych w tych samych warunkach doświadczalnych.

Nadnercza zwierząt leczonych jonami dodatnimi ważyły ​​33% mniej niż nadnercza zwierząt leczonych normalnym powietrzem oddechowym. Z drugiej strony, masa nadnerczy ze złotych chomików leczonych jonami ujemnymi była o 29% wyższa. Olivereau odkrył 30% powiększenie nadnerczy u szczurów po 20 dniach kurowania jonami ujemnymi. Odkrycie to sugeruje, że zdolność nadnerczy do wytwarzania glukokortykoidów jest zmniejszona przez jony dodatnie i zwiększona przez jony ujemne.

Znaczny wzrost pojemności życiowej zaobserwowali M. Vytchikova i A. Minkh w 1959 r., Utrzymując poziom cukru we krwi i poziom tlenu we krwi. Tak więc w grupie 9 sportowców Minkh odkrył, że wytrzymałość ergometru wzrosła o 260% w ciągu 32 dni w porównaniu z normalną grupą kontrolną po inhalacji przez 15 minut dziennie z powietrzem wzbogaconym o 1,5 mln ujemnych małych jonów na centymetr. Jeszcze przed Igrzyskami Olimpijskimi w 1976 r., Jonizacja powietrza w pomieszczeniach sypialnych członków zespołu została wykorzystana do poprawy wyników w ośrodkach sportowych w ZSRR i NRD [M. Jokl, Praga]. Badania Altmanna z 1975 r.

Wyraźnie pokazują, że wydajność dzieci w wieku szkolnym można na przykład znacznie zwiększyć, zmieniając warunki elektryczne w pokojach. Porównywalne efekty osiągnięto również dzięki zastosowaniu zjonizowanego powietrza.

Zgodnie z najnowszymi informacjami z dziedziny medycyny, biologii i meteorologii, można ostatecznie stwierdzić, że jony atmosferyczne mają działanie biologiczne. Atmosferyczne czynniki elektryczne są składnikiem naszego środowiska, a my, ludzie, jesteśmy wyraźnie dotknięci mikroklimatami elektrojonowymi w znacznie większym stopniu niż wcześniej sądzono.

Odkrycie to nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ w wyniku sztucznej klimatyzacji (np. Zanieczyszczenia atmosferyczne, budynki, urządzenia klimatyzacyjne, ogrzewanie, instalacje elektryczne, tworzywa sztuczne) cywilizowany człowiek spędza 50-100% swojego czasu w nienaturalnie naładowanym elektro-klimacie. W miastach, w zamkniętych pomieszczeniach i samochodach itp. Udział małych ujemnych jonów w atmosferze jest znacznie zmniejszony w porównaniu z naturą niezakłóconą.

 Atmosfera z nadmiarem jonów ujemnych, takich jak często powstające pod gołym niebem, zazwyczaj powoduje całkowity obrót wegetatywny w ciągu dwudziestu dni. W fazie leczniczej tego całkowitego obrotu normalnie przywraca się wegetatywny układ nerwowy, a przebieg chorób zakaźnych jest zasadniczo osłabiony (osłabiony) i (gojenie się) przyspiesza.

Vangard zauważa … Informacje zawarte w tym dokumencie dostarczają więcej niż wystarczających dowodów, że generatory jonów ujemnych mogą być tylko dobrą inwestycją. Małe ozdobne fontanny wodne, które kaskadowo lub natryskowo są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale również zapewniają przyjemny dźwięk poruszającej się wody. Teraz, wraz z wyjaśnieniem ładunku ujemnego z rozerwania cząsteczki wody, możemy zobaczyć, jak proces rozpylania jest wysoce pożądanym skutkiem.

Urzadzenia generujące wodę z jonami ujemnymi

Urządzenia Avatari dające wodę z jonami ujemnymi – hit na świecie
Woda z wodorem i ujemnym REDOXEM.

Jonizator samochodowy powietrza z jonami ujemnymi

Oczyszczacze generujące jony ujemne w powietrzu
Dlaczego negatywne jony są tak zdrowe?
Dlaczego negatywne jony są tak zdrowe?

Tabela Zdrowia
Tabela Zdrowia

Pasjonat sportowego i zdrowego trybu życia. Zajmuję się: Wszechobejmującym uświadomieniem.

Z przyjemnością zobaczymy Twoje komentarze

   Dodaj Odpowiedź

   Rynek Zdrowia
   Logo
   Wózek sklepowy