Rolnictwo z PBM -testy i Atest

Ocena użytkownika: Bądź pierwszy!

 

Atest-wlasciwy S-PROBIO

Sprawozdanie z badań wpływu PBM agro marki S-PROBIO na warzywa i wybrane rośliny rolnicze

 1. Cel badań:

Celem badań była ocena przydatności probiominerału w ekologicznym systemie uprawy. roślin

 1. Przebieg badań:

Doświadczenie przeprowadzono w dwóch lokalizacjach na terenie województwa lubelskiego:

 1. a) w Dąbrówce – uprawa sałaty, marchwi i ziemniaków
 2. b) w Chełmcu – uprawa kukurydzy i soi

Przed posadzeniem, młode rośliny sałaty i ziemniaki zostały zanurzone w mieszaninie wody z probiominerałem (stosunek probiominerał:woda wynosił 1:5). Nasiona marchwi, kukurydzy i soi zanurzono w roztworze probiominerału przez okres 20 minut, a następnie obtoczono je w suchym probiominerale.

W celu określenia  wpływu probiominerału na wzrost i plonowanie wykonano pomiary, które zostały przedstawione w Tab. 1,Tab. 2,Tab. 3,Tab. 4,Tab. 5.

 

 1. Wyniki
Sałata po użyciu PBM

Sałata

Tab.1 Wpływ probiominerału na wzrost sałaty oraz zawartość w niej chlorofilu, witaminy C oraz azotynów i azotanów

Sałata

 

probiominerał

Kontrola

 

x±SD

x±SD

Świeża masa [g]

97,92± 46,56

31,5± 13,13

Wysokość rośliny (część nadziemna) [cm]

21,12± 2,25

15,37± 3,66

Wilgotność [%]

58,9± 3,03

61,1± 3,56

Długość korzenia [cm]

6± 1,63

5,5± 1,29

Średnica główki [cm]

22,2 ± 1,93

16,71 ± 0,7

Szerokość liści [cm]

11,25± 1,04

6,9± 1,76

Zawartość chlorofilu

18,53± 3,08

17,23± 3,99

Witamina C [mg/l]

182

180

Azotyny NO[mg/l]

4,4

3,6

Azotany NO3 [mg/l]

46

202

 

Sałata, która rośnie w symbiozie z probiominerałem, wykazuje stały i zrównoważony wzrost. Główki są zaokrąglone, a liście są szerokie i elastyczne. W stosunku do roślin kontrolnych, te okazy były znacznie większe, a ich korzenie dłuższe. Stwierdzono większą zawartość suchej masy i chlorofilu. Stężenie witaminy C oraz azotynów było na podobnym poziomie (tab. 1).

Rośliny kontrolne, które nie zostały zanurzone w probiominerale wykazywały nierówny wzrost, miały słabsze, podłużne liście, o mniejszej jędrności (wiotkie), suche (brązowe) u nasady zdj. 1).

 

Zdj. 1       Kontrola                                      Sałata traktowana probiominerałem

 

Marchew

Tab. 2 Wpływ probiominerału na wzrost marchwi  oraz zawartość w niej chlorofilu, witaminy C oraz azotynów i azotanów

Marchew

 

probiominerał

Kontrola

 

x±SD

x±SD

Wysokość rośliny (część nadziemna) [cm]

54,4± 4,93

45,3± 5,46

Wilgotność [%]

49,3± 2,71

48,6± 3,29

Długość korzenia [cm]

14,1± 2,35

12,4± 2,21

Masa 10 korzeni [g]

200,95

120,82

Witamina C [mg/l]

61

61

Azotyny NO[mg/l]

1

0,8

Azotany NO3 [mg/l]

15

23

 

Marchew potraktowana probiominerałem  była wyższa w porównaniu do kontroli, korzenie były łuższe i większe i miały istotnie większą masę.  Zawartość suchej masy oraz witaminy C i azotynów była zbliżona do marchwi kontrolnej (tab. 2 ).

 

 Ziemniak

Tab. 3 Wpływ probiominerału na wzrost ziemniaka  oraz zawartość w niej chlorofilu, witaminy C oraz azotynów i azotanów

Ziemniak

 

probiominerał

Kontrola

 

x±SD

x±SD

Wysokość rośliny (część nadziemna) [cm]

37,3± 4,03

28± 2,76

Wilgotność [%]

40,4± 2,09

48,1± 2,54

Długość korzenia [cm]

29± 5,48

39,5± 2,38

Bulwy [g]

243

38,4

Zawartość chlorofilu

41,85± 7,09

40,09± 4,22

Witamina C [mg/l]

139

132

Azotyny NO[mg/l]

0,9

1,3

Azotany NO3 [mg/l]

71

126

 

Ziemniaki z obszaru kontrolnego, które rosły bezpośrednio obok tych hodowanych z użyciem probiominerału, wykazywały cechy porównywalne do tych leczonych preparatem. Pozostałe rzędy w obszarze kontrolnym były znacznie uszkodzone przez stonkę ziemniaczaną. Pędy były niedługie, a większość liści została zniszczona przez szkodnika. Na niewielej liczbie pozostałych liści obserwowano czarne, nekrotyczne plamy (zdjęcie 2).

Rośliny ziemniaka, które były traktowane probiominerałem, okazały się większe i bardziej zdrowe. Wykazywały one większą masę roślinną oraz posiadały więcej bulw. Zaobserwowano tylko pojedyncze suche liście oraz pojedyncze osobniki stonki ziemniaczanej (zdj. 3 ).

Zdj. 2 Ziemniak kontrola

Zdj. 3 Ziemniaki traktowane  probiominerałem

Kukurydza

Tab. 4 Wpływ probiominerału na wzrost kukurydzy  oraz zawartość w niej chlorofilu, witaminy C oraz azotynów i azotanów

Kukurydza

 

probiominerał

Kontrola

 

x±SD

x±SD

Masa (plon) kolb z 20 roślin [g]

5948,9

3592,5

Masa ziaren z 20 kolb [g]

2718,47

1913,25

Średnia masa 20 kolb [g]

210,5

166,7

Długość kolb [cm]

18,95± 2,5

15,98± 2,94

Wilgotność [%]

32,9

28,7

Mtn [g]

423,3

310,0

 

 

Kukurydza, która była traktowana probiominerałem, wykazywała znacznie większy plon. Kolby i ziarna były większe w porównaniu z roślinami kontrolnymi, co potwierdza większa masa tysiąca nasion (tabela 4).

 

Soja

Tab. 5 Wpływ probiominerału na wzrost soi  oraz zawartość w niej chlorofilu, witaminy C oraz azotynów i azotanów

Soja

 

probiominerał

Kontrola

 

x±SD

x±SD

Średnia masa 20 strąków [g]

14,18

11,57

Długość strąków [cm]

4,99± 0,46

4,79± 0,63

Wilgotność [%]

6,6

6,8

Mtn [g]

140,50

137,92

 

Soja, która była traktowana probiominerałem, podobnie jak wszystkie badane gatunki roślin, charakteryzowała się lepszymi wskaźnikami wzrostu w porównaniu z roślinami kontrolnymi, choć różnica nie była tak wyraźna jak w przypadku kukurydzy. Nasiona soi hodowane z probiominerałem były preferowane przez sarny, podczas gdy te z roślin kontrolnych nie, co sugeruje ich lepszy smak. Ten lepszy smak wynika z wyższej zawartości cukru i związków bioaktywnych.

Wnioski

Użycie probiominerału miało wpływ na zwiększenie plonów roślin oraz ich zdrowia.

Nie zaobserwowano jednak istotnych różnic w kontekście zawartości chlorofilu, witaminy C, azotanów i azotynów. Aby rzetelnie ocenić wartość zdrowotną badanych gatunków roślin, konieczne jest zbadanie ich zawartości polifenoli oraz aktywności przeciwutleniającej. Wskazane byłoby również zbadanie liczby i jakości mikroorganizmów obecnych w roślinach oraz w ryzosferze – czyli strefie korzeniowej badanych roślin.

 

Tabela Zdrowia
Tabela Zdrowia

Pasjonat sportowego i zdrowego trybu życia. Zajmuję się: Wszechobejmującym uświadomieniem.

Z przyjemnością zobaczymy Twoje komentarze

   Dodaj Odpowiedź

   Rynek Zdrowia
   Logo
   Wózek sklepowy